Zacznijmy od tego, że polski oddział nigdy wcześniej nie miał tak kompleksowego programu dotarcia do szkół czy uczelni, jak ma to miejsce obecnie. To oznacza dla partnerów spore ułatwienie w dotarciu do kilkudziesięciu tysięcy polskich szkół i kilkuset uczelni. Z punktu widzenia resellerów istotny jest między innymi projekt „Szkoła w Chmurze”. W jego ramach Microsoft opracował kompendium informacji dotyczących tego, jakie dokładnie wyposażenie oraz oprogramowanie chmurowe powinna mieć placówka edukacyjna, żeby uchodzić za w pełni chmurową. Z takim dokumentem w ręku każdy partner ma znacznie ułatwione nie tylko rozmowy z dyrekcją, ale także późniejsze prace wdrożeniowe. Zwłaszcza że zasady finansowania edukacji z funduszy UE w najbliższych latach mają przyczyniać się do podnoszenia kompetencji i jakości nauczania, nie zaś umożliwiać zakupy sprzętu i oprogramowania jako takiego. Kompleksowa cyfryzacja placówki zgodnie z wytycznymi programu „Szkoła w Chmurze” jak najbardziej spełnia oczekiwania nowoczesnych szkół. W Polsce działa już blisko 40 tzw. modelowych szkół, które odpowiadają kryteriom tego programu.

Placówka edukacyjna wyposażona w rozwiązania chmurowe Microsoft...

...przygotowuje uczniów i studentów do pracy w zespole i współdzielenia zadań,

...pozwala kadrze koncentrować się na edukacji, bez straty czasu na rozwiązywanie problemów technicznych,

...ma gwarancję bezpieczeństwa danych i systemów,

...korzysta z łatwej archiwizacji dokumentów,

...w przypadku szkół zawodowych bez problemu komunikuje się z przedsiębiorcami, u których odbywa się praktyczna część nauki,

...uzyskuje możliwość sięgnięcia po środki unijne na podwyższanie kwalifikacji

oraz jakości uczenia.