Dystrybucja i zarządzanie obrazami na hybrydowych salach operacyjnych i w sieciach szpitalnych

Przykładem takiego rozwiązania są dwa autorskie systemy EIZO – Caliop i Alipe – bazujące na produktach medycznych EIZO, m.in. monitorach, panelach stosowanych na salach operacyjnych CuratOR Surgical Panel oraz urządzeniach do zarządzania obrazem LMM (Large Monitor Manager).

System Caliop zapewnia zaawansowane zarządzanie dokumentacją pacjenta i archiwum plików wideo z sali operacyjnej. Oprogramowanie CuratOR Caliop jest instalowane na komputerze zintegrowanym z CuratOR Surgical. Składa się z dwóch elementów funkcjonujących niezależnie od siebie. CuratOR Caliop vm to system zarządzania wideo, dzięki któremu użytkownik może z łatwością wybierać spośród podłączonych źródeł sygnału i korzystać z różnych urządzeń wyjściowych, takich jak monitory i sprzęt nagrywający. Z kolei CuratOR Caliop doc umożliwia zbieranie i dokumentowanie obrazów ze wszystkich źródeł sygnału wideo obsługiwanych przez CuratOR Caliop w celach szkoleniowych, ubezpieczeniowych itp.

Administrujący wyposażeniem sal operacyjnych coraz częściej szukają systemu przekierowywania sygnałów wideo, który daje dostęp do wszystkich obrazów z dowolnego miejsca. Dawniej standardem były zamknięte sieci umożliwiające transmisję danych tylko wewnątrz sali operacyjnej, np. między kamerą endoskopu a monitorem.

Obecnie, dzięki wprowadzeniu systemów video-over-IP, jedna technologia sieciowa zapewnia transmisję danych nie tylko wewnątrz sali operacyjnej, ale i poza nią. Takim rozwiązaniem jest zaprojektowany przez EIZO CuratOR Alipe, który można połączyć z oprogramowaniem Caliop. Składający się z kodera i dekodera system zapewnia prędkość transmisji wideo 10 GB/s. Do transmisji służą światłowody optyczne, które przesyłają dane na odległość do 10 km. Dzięki temu da się połączyć ze sobą nie tylko pomieszczenia, ale i całe budynki. W odróżnieniu od konkurencyjnych systemów działa bez kompresji danych, umożliwiając bezstratną transmisję bez żadnych opóźnień i z zachowaniem przestrzeni barwnej. W rozdzielczości Full HD Alipe przesyła wideo z częstotliwością 60 Hz, natomiast w 4K z częstotliwością 30 Hz (trwają prace nad rozwiązaniem oferującym częstotliwość 60 Hz).

Unikalną cechą Alipe jest to, że za jego funkcjonalność odpowiada jeden komponent sprzętowy działający jednocześnie jako koder i dekoder (w zależności od ustawionych parametrów) oraz umożliwiający integrację z oprogramowaniem Caliop. Pomaga to ograniczyć koszty przechowywania i serwisowania. Dzięki systemowi Caliop dostępnymi sygnałami wideo zarządza istniejący moduł VM. Ten moduł pokazuje wszystkie źródła obrazu i wideo podłączone do medycznego sprzętu EIZO. Wystarczy jedno kliknięcie myszką lub jedno dotknięcie ekranu, aby wybrać potrzebny sygnał wideo albo przesłać go do jednego lub kilku monitorów. W razie potrzeby transmisję można również zapisać, korzystając z nagrywarki, a gotowe nagranie przesłać do dokumentacji pacjenta za pośrednictwem oprogramowania Caliop. Umożliwiają to specjalne złącza współpracujące ze wszystkimi popularnymi standardami komunikacyjnymi, m.in. DICOM i HL7.

Jeśli na sali znajduje się kamera kompatybilna z protokołem IP, można podłączyć ją bezpośrednio do systemu EIZO bez żadnych dodatkowych komponentów. Z kolei sygnały z tradycyjnych źródeł obrazu są konwertowane do postaci pakietów danych za pomocą kodera, a następnie przesyłane w czasie rzeczywistym do odpowiedniego odbiornika. Lokalny dekoder konwertuje je z powrotem do postaci obrazów. W przypadku utraty jednego z pakietów da się z łatwością go zidentyfikować, używając specjalnych algorytmów, i ponownie przesłać.

Oba systemy mogą być zintegrowane z CuratOR Surgical Panel – cyfrowym panelem wyposażonym we wbudowany jeden (lub więcej) monitor i moduł zarządzania sygnałami wideo. Umożliwia prostą integrację z infrastrukturą IT szpitala i optymalne wyświetlanie obrazów pochodzących z różnych źródeł.