Właściwa strategia CSR (Corporate Social Responsibility) to nie tylko narzędzie wizerunkowe, ale metoda prowadzenia biznesu w taki sposób, by uwzględniał on dialog z osobami i podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwem. Odpowiednio stosowana jest w stanie nie tylko wpłynąć pozytywnie na wizerunek, ale także spowodować wzrost akceptacji przez osoby z bezpośredniego otoczenia firmy, zwiększyć zainteresowanie kontrahentów, a nawet przyczynić się do wzrostu sprzedaży. Dotyczy to zarówno firm z sektora IT, jak też blisko z nim związanej branży elektrośmieci, które stanowią realny problem dla środowiska naturalnego.

Nie od wczoraj społeczności lokalne są narażone na konsekwencje porzucania zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w przypadkowych miejscach. Poczucie zagrożenia, umiejętnie potęgowane przez liczne organizacje, które mają na sztandarach hasła ekologiczne, sprawia, że społeczny odbiór producentów i importerów urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych może być negatywny. Jednak korzystając ze wsparcia odpowiedniego partnera, czyli odpowiedzialnej organizacji odzysku, te negatywy można przekuć na pozytywy. Służą do tego akcje wolontariatu pracowniczego, kampanie skierowane do organizacji pożytku publicznego czy aktywności angażujące społeczności lokalne.

Odpowiedzialna organizacja odzysku jest w stanie wesprzeć swych klientów nie tylko w działaniach wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ale także w planowaniu i realizacji wewnątrzfirmowych programów CSR. Dobrym przykładem takich działań może być projekt zrealizowany przez firmę BSH we współpracy z ElektroEko. Akcja wolontariatu pracowniczego przebiegała w trzech oddziałach BSH. Pracownicy zorganizowali zbiórkę elektrośmieci, które zostały potem wymienione na pomoce naukowe. Następnie wybrano dwie organizacje – beneficjentów akcji. Rola ElektroEko polegała na przygotowaniu materiałów wspierających zbiórkę, odbiorze zebranych urządzeń oraz zapewnieniu pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych. Te ostatnie zostały sfinansowane przez ElektroEko z Funduszu Oświatowego programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Tego typu akcje o charakterze CSR doskonale wpisują się w strategię firm z sektora IT. Przedsiębiorstwa z tej branży produkują wiele urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także same z nich korzystają. Vendorzy wraz z partnerami wypuszczają na rynek tony sprzętu, który szybko znajduje nowych nabywców. Zwłaszcza że w tym sektorze, jak w żadnym innym, kolejną edycję sprzętu dzieli czasem od poprzedniej technologiczna przepaść. Dlatego naturalnym jest podejmowanie przez wspomniane firmy działań CSR w obszarze związanym z odzyskiwaniem zużytego sprzętu z rynku oraz wspieraniem – w kwestii cyfryzacji i dostępu do Internetu – placówek oświatowych czy też instytucji działających na rzecz wyrównywania szans.

Korzyści z akcji CSR przeprowadzanej wspólnie z ElektroEko jest co najmniej kilka. Należy do nich przygotowanie indywidualnie dobranej propozycji działań zgodnej ze strategią firmy. Specjaliści z ElektroEko biorą też na siebie opracowanie scenariusza wydarzenia i zaplanowanie akcji, a następnie produkcję materiałów promocyjnych oraz szkolenie wolontariuszy. Przedsiębiorstwa IT mogą też liczyć na wsparcie przy nagłośnieniu akcji i wreszcie – co bardzo ważne – bezpieczny i zgodny z prawem odbiór zebranych elektrośmieci.