Informatyzacja polskiej
służby zdrowia i wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)
to jedno z największych wyzwań ostatnich lat. Z uwagi na głębokość
zmian można to porównać do prawdziwej rewolucji. Wdrożenie systemu pozwoli na
łatwy dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta i historii jego
choroby, a kiedy zajdzie taka potrzeba, umożliwi błyskawiczne
przekazywanie ich na zewnątrz w celu przeprowadzania konsultacji ze
specjalistami. Minimalizuje też ryzyko związane z zaginięciem dokumentacji
w wersji papierowej. Wprowadzenie EDM to także duża oszczędność kosztów
przeznaczanych na kopiowanie i przechowywanie dokumentów. Mogą one ulec
redukcji nawet o 30 proc. Mimo ewidentnych zalet, jak podaje branżowy
portal infoDENT24.pl, na początku 2014 r. zaledwie 10 proc. placówek
medycznych deklarowało pełną gotowość do wdrożenia systemów EDM. Główną barierą
jest strach przed zmianą oraz konieczność długotrwałego szkolenia.

Do wdrażania EDM dużo lepiej od placówek służby zdrowia
przygotowani są producenci sprzętu i rozwiązań dla branży medycznej.
Rozwiązania Konica Minolta w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez
polskie prawo i dają możliwość integracji z bazami Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej. Rozwiązania Konica Minolta do systemów mMedica, AMMS
i Esculap całkowicie zmieniają sposób tworzenia dokumentacji medycznej
i wszystkiego, co jest z nią związane. Dzięki temu stworzenie
całościowego procesu archiwizacji i obiegu dokumentów można zrealizować za
pomocą wyboru kilku przycisków na panelu. Umożliwia to szybki dostęp do
zintegrowanej bazy danych, w której znajduje się pełna dokumentacja
dotycząca procesu leczenia pacjenta i zrobionych przez niego badań. Grupa
rozwiązań dedykowana systemom EDM wspomaga administrację placówek medycznych
w skutecznym obiegu dokumentacji medycznej, co niewątpliwie ułatwia pracę
pracownikom służby zdrowia. Obsługa jest intuicyjna i nie wymaga żadnych
szkoleń dla personelu.

Urządzenia Konica Minolta zapewniają także pracę
w środowisku bezpiecznym oraz monitorowanie dostępu do urządzeń
drukujących. Umożliwiają pełną kontrolę nad procesem obiegu dokumentów
w każdej placówce medycznej. Przed wykonaniem wydruku każdy z pracowników
musi się uwierzytelnić przez podanie kodu PIN lub użycie karty
identyfikacyjnej. Dzięki temu osoby postronne nie mają dostępu do systemu.
Odpowiednie aplikacje pozwalają także śledzić aktywność wszystkich użytkowników
urządzeń drukujących i szczegółowo monitorować proces przekazywania
danych. Poufność przechowywanych informacji gwarantowana jest również przez
szyfrowanie danych oraz nadpisywanie i usuwanie danych z dysków
twardych urządzeń drukujących. Rozwiązania Konica Minolta umożliwiają
użytkownikom skanowanie, digitalizację, dystrybucję, zarządzanie treścią
dokumentów i ich archiwizację. Dają także możliwość tworzenia szablonów
obiegu dokumentów. Zmniejsza to ryzyko umieszczenia ich w nieodpowiednim
miejscu, pozwala na lepszą organizację przepływu dokumentów i ich
późniejsze archiwizowanie. Znacznie przyśpiesza to obieg dokumentów,
automatyzuje procesy związane z ich przetwarzaniem i eliminuje błędy,
które powstają z winy użytkowników.

 

Artykuł powstał we współpracy z
firmą Konica Minolta.