Informatyzacja polskiej służby zdrowia i wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) to jedno z największych wyzwań ostatnich lat. Z uwagi na głębokość zmian można to porównać do prawdziwej rewolucji. Wdrożenie systemu pozwoli na łatwy dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta i historii jego choroby, a kiedy zajdzie taka potrzeba, umożliwi błyskawiczne przekazywanie ich na zewnątrz w celu przeprowadzania konsultacji ze specjalistami. Minimalizuje też ryzyko związane z zaginięciem dokumentacji w wersji papierowej. Wprowadzenie EDM to także duża oszczędność kosztów przeznaczanych na kopiowanie i przechowywanie dokumentów. Mogą one ulec redukcji nawet o 30 proc. Mimo ewidentnych zalet, jak podaje branżowy portal infoDENT24.pl, na początku 2014 r. zaledwie 10 proc. placówek medycznych deklarowało pełną gotowość do wdrożenia systemów EDM. Główną barierą jest strach przed zmianą oraz konieczność długotrwałego szkolenia.

Do wdrażania EDM dużo lepiej od placówek służby zdrowia przygotowani są producenci sprzętu i rozwiązań dla branży medycznej. Rozwiązania Konica Minolta w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez polskie prawo i dają możliwość integracji z bazami Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Rozwiązania Konica Minolta do systemów mMedica, AMMS i Esculap całkowicie zmieniają sposób tworzenia dokumentacji medycznej i wszystkiego, co jest z nią związane. Dzięki temu stworzenie całościowego procesu archiwizacji i obiegu dokumentów można zrealizować za pomocą wyboru kilku przycisków na panelu. Umożliwia to szybki dostęp do zintegrowanej bazy danych, w której znajduje się pełna dokumentacja dotycząca procesu leczenia pacjenta i zrobionych przez niego badań. Grupa rozwiązań dedykowana systemom EDM wspomaga administrację placówek medycznych w skutecznym obiegu dokumentacji medycznej, co niewątpliwie ułatwia pracę pracownikom służby zdrowia. Obsługa jest intuicyjna i nie wymaga żadnych szkoleń dla personelu.

Urządzenia Konica Minolta zapewniają także pracę w środowisku bezpiecznym oraz monitorowanie dostępu do urządzeń drukujących. Umożliwiają pełną kontrolę nad procesem obiegu dokumentów w każdej placówce medycznej. Przed wykonaniem wydruku każdy z pracowników musi się uwierzytelnić przez podanie kodu PIN lub użycie karty identyfikacyjnej. Dzięki temu osoby postronne nie mają dostępu do systemu. Odpowiednie aplikacje pozwalają także śledzić aktywność wszystkich użytkowników urządzeń drukujących i szczegółowo monitorować proces przekazywania danych. Poufność przechowywanych informacji gwarantowana jest również przez szyfrowanie danych oraz nadpisywanie i usuwanie danych z dysków twardych urządzeń drukujących. Rozwiązania Konica Minolta umożliwiają użytkownikom skanowanie, digitalizację, dystrybucję, zarządzanie treścią dokumentów i ich archiwizację. Dają także możliwość tworzenia szablonów obiegu dokumentów. Zmniejsza to ryzyko umieszczenia ich w nieodpowiednim miejscu, pozwala na lepszą organizację przepływu dokumentów i ich późniejsze archiwizowanie. Znacznie przyśpiesza to obieg dokumentów, automatyzuje procesy związane z ich przetwarzaniem i eliminuje błędy, które powstają z winy użytkowników.

 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Konica Minolta.