Najważniejszą przedstawioną podczas EMC World 2013 nowością jest oprogramowanie ViPR przeznaczone dla dostawców usług w chmurze i dużych przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest uproszczenie zarządzania zwirtualizowanymi, heterogenicznymi pamięciami masowymi, rozproszonymi w całej infrastrukturze IT. Umożliwia ono dostęp z jednego panelu zarządzania do urządzeń EMC VMAX, VNX, Isilon oraz Atmos, a także macierzy dyskowych firm trzecich.

Wirtualizacja pamięci masowych poprzez kontroler EMC ViPR pozwala na zarządzanie nimi jak jednym dużym zasobem. Dzięki temu takie operacje jak przydzielanie przestrzeni dyskowej poszczególnym działom biznesowym lub migracja danych między urządzeniami nie muszą już być wykonywane z wykorzystaniem indywidualnych interfejsów zarządzania każdej z macierzy.

ViPR oferuje także pewien poziom samoobsługi właścicielom aplikacji, co jest jednym z podstawowych założeń modelu chmury obliczeniowej. Mogą oni – korzystając z samoobsługowego portalu – samodzielnie wybierać interesujące ich usługi z katalogu i „kupować” pamięci masowe o parametrach najlepiej odpowiadających ich aktualnym potrzebom. Kryteriami wpływającymi na podjęcie decyzji mogą być wydajność pamięci masowych, oferowana przez nie dostępność i jakość usług oraz cena za jednostkę przestrzeni dyskowej.

Rozwiązaniem ViPR będzie można zarządzać z poziomu oprogramowania firm Microsoft i OpenStack, a także platformy VMware vSphere – dzięki wykorzystaniu API, VMware pojawi się tam po prostu jako zasób dyskowy. Kontroler ViPR będzie też zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania VMware vCloud Automation Center oraz vCenter Operations Manager.

Nowością oferowaną przez ViPR jest też dostęp do danych na poziomie bloków (stosowany w bazach danych), plików lub obiektów, które teraz mogą być przeglądane tak jak pliki. Dzięki temu zmniejszono opóźnienie charakterystyczne dla systemów obiektowych i zrównano je z parametrami wydajnościowymi charakterystycznymi dla systemów dostępu do plików. Umożliwiono także współpracę z aplikacjami napisanymi z wykorzystaniem API takich systemów, jak Amazon S3, OpenStack Swift oraz Hadoop Distributed File System.

 

Nowe podejście do partnerów

Podczas konferencji EMC World zapowiedziano zmiany w programie partnerskim EMC. Gregg Ambulos, wiceprezes ds. sprzedaży w kanale dystrybucyjnym, oraz Terry Breen, wiceprezes ds. sprzedaży, aliansów i oferty dla dostawców usług, zapowiedzieli zakończenie wraz z końcem 2013 roku funkcjonującego od dekady programu partnerskiego Velocity i zastąpienie go nowym: EMC Business Partner.

Na temat nowego programu nie ujawniono wielu szczegółów, jednak wiadomo, że u jego podstaw legnie wsparcie dla oferty związanej z chmurami obliczeniowymi, trendem Big Data oraz bezpieczeństwem informacji, szczególnie na coraz częściej wykorzystywanych w środowiskach biznesowych platformach mobilnych.

Program EMC Business Partner połączy dotychczasowych dostawców rozwiązań EMC, VMware i RSA, a także nowej firmy Pivotal (w której EMC ma większościowy udział). Szczegóły nowego programu będą znane pod koniec bieżącego roku, aby dotychczasowi partnerzy EMC mogli dostosować się do wprowadzanych zmian przed zamknięciem programu Velocity.