Po ponad 40 latach obecności na polskim rynku i dynamicznym wprowadzeniu portfolio produktów do dystrybucji w 2013 r., Emerson Network Power rozszerza kanał dystrybucyjny. Ostatnio region działań polskiego oddziału producenta, obejmujący także Litwę, Łotwę i Estonię, powiększył się o kraje Central and Southern
Europe (w pierwszym etapie o Rumunię i Węgry). Równocześnie Emerson Network Power kładzie bardzo mocny nacisk na to, aby coraz lepiej docierać do grupy polskich resellerów, którym zawdzięcza sukcesy w kraju. Ponad dwa lata intensywnych starań wprowadziły amerykańskiego vendora do czołówki dostawców zasilania gwarantowanego, klimatyzacji precyzyjnej, zintegrowanych szaf rack oraz listew PDU w kanale dystrybucyjnym. Producent stawia na dalszy rozwój i poszerza zakres swoich działań o współpracę z docenianym na polskim rynku IT dystrybutorem z wartością dodaną – firmą Veracomp.

 

Kompleksowa obsługa klienta

Szybko zmieniający się rynek wymusza częstsze niż kiedyś unowocześnianie infrastruktury IT w przedsiębiorstwach każdej wielkości. Za tym idzie konieczność dostosowywania systemu zasilania gwarantowanego. Integratorzy, którzy zyskali zaufanie klienta i nawiązali z nim stałą współpracę, powinni z jednej strony skupić się na oferowaniu mu rozwiązań będących dla użytkownika źródłem korzyści nie tylko czysto technicznych, ale i biznesowych. Z drugiej zaś – obudować swoją ofertę usługami. Takie działanie doprowadzi do długoterminowej współpracy integratora z firmą, którą obsługuje. Kooperacja Emerson Network Power z Veracompem, który od lat specjalizuje się w doradztwie biznesowym i technicznym oraz pomocy integratorom przy realizacji projektów, sprzyja kompleksowej obsłudze klientów w zakresie zasilania gwarantowanego i wszystkiego, co się z tym wiąże.

Współpraca obu firm będzie polegała na łączeniu kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia w zakresie projektowania i wdrożeń infrastruktury dla centrów danych, aby zaspokajać indywidualne potrzeby zarówno resellerów, jak i użytkowników końcowych. Integratorzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne, sprzedażowe oraz serwisowe.

Jak podkreśla Paweł Umiński, Channel Sales Manager w Emerson Network Power, sam producent i jego nowy dystrybutor to firmy, które od wielu lat z sukcesem wykorzystują model sprzedaży projektowej. Jest to możliwe dzięki wyspecjalizowanym menedżerom sprzedaży ściśle współdziałającym z grupą inżynierów oraz pracowników serwisu. Dbają oni o dobór odpowiednich urządzeń oraz utrzymanie sprawności wdrożonych systemów. Paweł Umiński wyraża przekonanie, że wspólne działania z grupą lojalnych, starannie dobranych partnerów przyniosą wszystkim korzyści na wielu płaszczyznach biznesu.