Dzięki wykorzystaniu usług w chmurze przedsiębiorca zamienia inwestycje kapitałowe w koszty operacyjne. Jest to szczególnie istotne w wypadku szybko rozwijających się firm. Tutaj dodatkowy kapitał zazwyczaj sprzyja szybszemu generowaniu przychodów. Z chmury coraz częściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy, których nie stać na kosztowne inwestycje w sprzęt i oprogramowanie. Dzięki chmurze firmy korzystają z technologii, na które na danym etapie rozwoju nie mogłyby sobie pozwolić. Mogą to być systemy ERP do zarządzania firmą, narzędzia analityczne związane z Business Intelligence, Big Data czy specjalistyczne systemy inżynierskie i systemy cyfrowego wytwarzania (Digital Manufacturing).

Dzięki temu rozpoczynające działalność start-upy mogą skupić się na możliwie najszybszym dostarczeniu klientom nowatorskich produktów czy usług, nie zajmując się w ogóle infrastrukturą niezbędną do uruchomienia biznesu. Łatwo też dopasować zasoby do rosnącego popytu. Z kolei małym i średnim przedsiębiorcom chmura w znaczący sposób ułatwia konkurowanie z dużymi przedsiębiorstwami, zmniejszając bariery wejścia związane z zakupem drogich narzędzi i technologii. Korzystając z chmury, przedsiębiorcy mogą więc skupić się na podstawowych procesach biznesowych.

Najważniejsze korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań chmurowych

• obniżenie kosztów,

• zwiększenie wydajności,

• przyspieszenie wdrożenia nowych usług lub opracowania produktów,

• skalowalność systemów IT,

• możliwość wejścia w nowe obszary biznesowe.