Nie ma już mowy o uniwersalnym Wi-Fi dla przedsiębiorstw. Dostawcy muszą dostosowywać swoje produkty do wielu sposobów użycia, modeli wdrażania, różnych wymagań bezpieczeństwa i budżetów. Rozwiązania oparte na kontrolerach sieci bezprzewodowych, przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw, nie sprawdzają się w małych i średnich firmach oraz rozproszonych środowiskach – zarządzanie nimi będzie tam zbyt skomplikowane i kosztowne. Z kolei prostym rozwiązaniom Wi-Fi stworzonym z myślą o MŚP brakuje wszechstronnych zabezpieczeń. A staje się ono kluczowe wobec rosnącej liczby cybernetycznych zagrożeń.

Sieci Wi-Fi oparte na produktach Fortinet rozwiązują wspomniane problemy. Portfolio rozwiązań bezprzewodowych tego producenta zaspokaja potrzeby różnych segmentów rynku, bez kompromisów w zakresie kompleksowych zabezpieczeń i bez względu na to, który model wdrożenia zostanie wybrany. Nieważne, czy zdecydujemy się na zarządzanie bazujące na kontrolerze wbudowanym w platformę NGFW FortiGate, czy też postawimy na zarządzanie w chmurze FortiCloud, otrzymamy zaawansowane funkcje zapór następnej generacji oraz bezpieczny dostęp do sieci przedsiębiorstwa. Rozwiązania Fortinet oferują przy tym kluczowe funkcje, jakich oczekuje się obecnie od sieci Wi-Fi – dostęp gościnny z wykorzystaniem strony powitalnej (captive portal) czy możliwość korzystania z urządzeń prywatnych do celów służbowych. A trzeba zauważyć, że model BYOD (Bring Your Own Device) stosowany jest w coraz szerszym zakresie i do sieci przedsiębiorstw z praktycznie wszystkich branż są podłączane już nie tylko laptopy, smartfony i tablety, ale także inne urządzenia związane z upowszechnianiem się Internetu rzeczy.

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań bezprzewodowych, które skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu możliwości podłączania do sieci, produkty Fortinet dodatkowo zapewniają w warstwie podstawowej zaawansowane zabezpieczenia sieciowe. Oferta Fortinet pozwala przedsiębiorstwu na wybór takiej topologii i sposobu zarządzania, które będą dla niego najbardziej odpowiednie, bez konieczności rezygnowania z zaawansowanych zabezpieczeń. Do ochrony komunikacji biznesowej, danych osobowych, transakcji finansowych i urządzeń przenośnych nie wystarczą zabezpieczenia kontroli dostępu do sieci. Potrzebne są bowiem mechanizmy skanowania antywirusowego, blokowania dostępu do złośliwych witryn internetowych, weryfikacji integracji punktów końcowych oraz nadzoru korzystania z aplikacji. Typowa infrastruktura bezprzewodowa nie oferuje jednak takich mechanizmów. Dzięki swojemu podejściu do Wi-Fi Fortinet zyskuje przewagę nad konkurencją, zapewniając przedsiębiorstwom z dowolnych branż bardzo elastyczną platformę ochrony całej sieci przed cyberatakami.

Duża elastyczność w budowaniu sieci bezprzewodowej ma tak duże znaczenie, bo pozwala na łączenie i dopasowywanie modeli wdrażania do różnych zastosowań, lokalizacji i zasobów informatycznych. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo zdecyduje się na rozwiązanie, w którym zarządzanie oparte będzie na kontrolerze, czy też postawi na infrastrukturę bezprzewodową działającą bez kontrolera i zarządzaną w chmurze albo lokalnie, wdrożenie zawsze powinno być dobrane do struktury firmowej sieci i organizacji, a przy tym zabezpieczać przed zagrożeniami. Konieczne jest uproszczenie wdrażania sieci, aplikacji i urządzeń korporacyjnych oraz zarządzania nimi. Nawet jeśli administratorzy infrastruktury informatycznej dysponują szerokim wachlarzem środków zabezpieczających, to nie mogą mieć pewności co do ich prawidłowej konfiguracji. Kontrola implementacji sieci i jej zabezpieczeń musi być więc zapewniona za pomocą jednej konsoli. Duże znaczenie ma użycie jednego, spójnego interfejsu użytkownika, dającego dostęp do sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz umożliwiającego całościową konfigurację, monitorowanie i zarządzanie. W efekcie wyboru zintegrowanej i kompleksowej ochrony przedsiębiorstwo zyskuje bezpieczne, skalowalne i efektywne kosztowo rozwiązanie.