Dla firm niebagatelne znaczenie mają  e-maile oraz gromadzone pliki. Są źródłem strategicznych informacji biznesowych, danych o przeprowadzonych transakcjach oraz szczegółów dotyczących prowadzonej komunikacji. Utracenie dostępu do tych informacji może w pewnych okolicznościach doprowadzić do utraty wiarygodności firmy oraz zaszkodzić jej działalności, a także narazić właścicieli lub zarząd na sankcje prawne.

Gwarancję dostępu do poczty elektronicznej i plików może zapewnić oprogramowanie GFI Archiver. Dzięki niemu informacje te są automatycznie przenoszone do centralnego repozytorium, które da się przeszukiwać w prosty sposób. W efekcie przedsiębiorstwa zyskują pewność, że ich firmowe dane znajdują się w bezpiecznym, łatwym do kontrolowania miejscu. Ponadto raporty generowane przez wbudowane narzędzie MailInsights zapewniają identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów biznesowych, np. przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Oprogramowanie GFI Archiver może współpracować z serwerami Microsoft Exchange, Office 365, Google Apps oraz innymi. Rozwiązanie to kopiuje – według ustalonych reguł – wszystkie wysyłane i odbierane wiadomości na osobny serwer. Część z nich może też kasować z głównego serwera, przez co zwalnia na nim miejsce i tym samym zwiększa jego wydajność. Koszt przechowywania danych jest obniżany także dzięki eliminacji zduplikowanych wiadomości pocztowych i dołączonych do nich plików – do archiwum trafia tylko jedna kopia wiadomości wysłanej do kilku odbiorców, a załączniki są kompresowane.