Ludzie priorytetem cyfrowej transformacji

Ponad połowa (54,8 proc.) przedstawicieli kadry zarządzającej w polskich przedsiębiorstwach twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich firmy wdrożyły strategię cyfrowej transformacji, a 16,3 proc. realizuje ją dłużej niż dwa lata. Natomiast 26,9 proc. jest w trakcie jej opracowywania i wdrażania. Tylko 1,9 proc. nie planuje cyfrowej transformacji – twierdzą autorzy badania przeprowadzonego na zamówienie Citrixa.

Jednocześnie ankietowani sygnalizują, że zaangażowanie pracowników i produktywność jest kluczowa dla firm. Dlatego oczekują, że wdrażane rozwiązania będą bezpieczne, intuicyjne i szybkie. Aż 83 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że satysfakcja ludzi z pracy powinna być kluczowym czynnikiem we wszystkich projektach informatycznych. Natomiast 86 proc. respondentów twierdzi, że umożliwienie pracownikom wyboru aplikacji i urządzeń przyczynia się do ich większego zadowolenia z pracy.

Z drugiej strony 80 proc. pytanych zgadza się, że źle dobrane lub wdrożone rozwiązania cyfrowe mogą mieć negatywny wpływ na satysfakcję pracowników. Dlatego większość jest zdania, że projekty IT powinny być konsultowane z działami biznesowymi, a nie tylko IT. W sumie 72 proc. respondentów uważa cyfrową transformację za wspólny projekt IT i HR.

Źródło: Citrix, badanie Economist Intelligence Unit (EIU)