Polski rynek internetu: wzrost wartości i jakości

Znacznie wzrosła wartość polskiego rynku usług dostępu do internetu. Zdaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej wskaźnik poprawił się aż o 15 proc. (z 4,7 mld zł w 2017 r. do 5,4 mld zł w roku ubiegłym). Średni przychód z abonenta zwiększył się w tym okresie z 27,20 zł do 28,50 zł.

Największy udział w rynku (ponad 30 proc. wartościowo) przypada dostępowi do sieci za pomocą urządzeń mobilnych, ale odsetek ten zmalał o 4,4 pkt proc. Na drugim miejscu jest xDSL (24,6 proc.), ale również w tym przypadku nastąpił spadek liczby użytkowników. Trzecia pozycja przypadła modemowi kablowemu (17,6 proc.) – w jego przypadku odnotowano spadek o 2,3 pkt proc. Szybko rosną natomiast wpływy operatorów z dostępu za pomocą światłowodów FTTH (+88 proc. w ub. r.), co dało im udział na poziomie 12,3 proc. Co ciekawe, znacząco zwiększył się rynek usług wiązanych – liczba użytkowników z nich korzystających była wyższa o 35 proc. w porównaniu z 2017 r.

Za rosnącymi wpływami operatorów idzie poprawa jakości dostępu do sieci. Udział łączy o najwyższej przepustowości, tj. co najmniej 100 Mb/s, sięga już naszym kraju 43 proc. Mają do nich dostęp mieszkańcy co czwartego budynku w Polsce (w 2017 r. – 10 proc.). Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agendy Cyfrowej niezbędne są dalsze inwestycje – do końca 2020 r. połowa gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do sieci o przepływności co najmniej 100 Mb/s. Na koniec zeszłego roku ten wskaźnik wynosił 19,3 proc.

Liczba węzłów światłowodowych wzrosła o 13 proc. w zestawieniu z 2017 r. i niemal czterokrotnie wobec 2013 r. Co drugi węzeł w kraju ma interfejsy światłowodowe.

Źródło: UKE, Raport o stanie rynku  telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.