Human Interface Device to zbiór reguł stanowiących fragment specyfikacji standardu USB. Określają one, w jaki sposób urządzenia peryferyjne powinny komunikować się z komputerami, do których są podłączone. W swoich pierwotnych założeniach HID przeznaczony był dla bardzo prostych urządzeń – takich, które nie wymagają rozbudowanych sterowników, jak klawiatury, myszy czy kontrolery gier. Możliwe okazało się jednak stworzenie uniwersalnych sterowników także dla zasilaczy awaryjnych. Z tego udogodnienia skorzystał producent urządzeń marki PowerWalker.

UPS-ami kompatybilnymi ze standardem USB HID można zarządzać za pośrednictwem systemów Windows, Mac OS oraz Linux bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Najważniejszą funkcją jest wysyłanie do zasilanego urządzenia informacji o przerwie w dostawie energii, a następnie ustawianie minimalnego poziomu naładowania akumulatora w UPS-ie, poniżej którego następuje kontrolowane wyłączenie danego komputera lub innego urządzenia.

– Nie spotkaliśmy się jeszcze z systemem operacyjnym, z którym nie współpracowałyby oferowane przez nas zasilacze – mówi Łukasz Wardak, dyrektor działu sieciowego w firmie Impakt, która jest dystrybutorem UPS-ów PowerWalker.– Natomiast najważniejsze jest to, że standard USB HID umożliwia podłączanie UPS-ów do urządzeń, w których wykorzystywane są zwykłe systemy operacyjne, ale zablokowana została możliwość instalowania dodatkowych sterowników.

Wśród takich „zamkniętych” urządzeń znajdują się przede wszystkim różnego typu kioski internetowe, bankomaty, systemy rejestracji obrazu z kamer monitoringu czy serwery NAS. Wiele z tych systemów jest kompatybilnych z wybranymi przez poszczególnych producentów modelami zasilaczy UPS. Jednak konieczność dokonywania wyboru na podstawie listy kompatybilności ogranicza swobodę decyzji, a także często niekorzystnie wpływa na cenę całej infrastruktury.