Często utrata danych, dobrej reputacji czy przestój produkcji może kosztować dużo więcej niż inwestycja w wysokiej jakości system.

 

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Tradycyjne systemy działające w oparciu o pojedyncze data center nie sprawdzają się ze względu na brak odporności na awarie i możliwość nieodwracalnej utraty danych. Pomocny okazuje się backup, ale w tym kontekście pojawia się wątpliwość, czy zapewni on dostępność usług w trybie 24/7. W przypadku zastosowania aktywnego oraz pasywnego centrum danych zachowana jest już redundancja, natomiast utylizacja całej infrastruktury stoi na niskim poziomie, a koszty operacyjne są wysokie. W związku z tym coraz bardziej popularne jest wdrażanie rozwiązań typu active-active. Z pomocą przychodzi Huawei, który oferuje HyperMetro, czyli klaster active-active zbudowany z dwóch macierzy, które mogą być od siebie oddalone o wiele kilometrów.

 

Odpowiedź na potrzeby biznesu

Wśród wyróżników tego rozwiązania na tle konkurencji możemy wymienić:

• brak konieczności wdrażania tzw. bramy sieciowej (gateway), co upraszcza zarządzanie i minimalizuje koszty inwestycji,
• atrakcyjne licencjonowanie na całą macierz, tj. niezależnie od liczby dysków, półek dyskowych czy replikowanej przestrzeni,
• prawdziwe active-active, co oznacza, że obydwa data center świadczą tę samą usługę, obciążenie jest zrównoważone pomiędzy nimi, a w przypadku awarii drugie data center przejmuje automatycznie całe obciążenie bez przestoju w dostępności usług,
• opatentowane technologie, dzięki którym transfer pomiędzy dwoma ośrodkami jest optymalizowany, a w przypadku uszkodzenia bloku danych druga lokalizacja może być wykorzystana do jego naprawy, bez wpływu na dostęp do usługi,
• możliwość integracji z chmurą (CloudBackup),
• możliwość wdrożenia Centrum Disaster Recovery i budowy 3DC, czyli klastra active-active połączonego z trzecim ośrodkiem,
• ochrona inwestycji dzięki wykorzystaniu istniejących systemów pamięci masowej i wirtualizacji ich zasobów,
• wsparcie dla dwóch „świadków”, czyli serwerów, które wykrywają awarię macierzy i automatycznie przełączają całe obciążenie do drugiego ośrodka.


Pełna dostępność usług

Po wdrożeniu HyperMetro z wykorzystaniem macierzy Huawei oraz przy zachowaniu zasady redundancji dla pozostałych elementów infrastruktury firmy są w stanie zapewnić dostępność usług na poziomie 99,9999 proc., co przekłada się na maksymalne 31,56 sekund przestoju w ciągu roku. Należy podkreślić, że czas potrzebny na administrowanie takim rozwiązaniem jest ograniczony  do minimum ze względu na dużą automatyzację procesów.

 

Dowiedz się więcej

Omawianej tematyce poświęcony jest jeden ze specjalnych webinarów Huawei. Przedstawione zostały w nim m.in. przykłady wielu różnych awarii oraz ich wpływu na dostępność usług. Poza tym można obejrzeć test całego rozwiązania. Zapraszamy do rejestracji!

Autor:

Konrad Tutak