Według najnowszego raportu Cisco duży odsetek pracowników działów bezpieczeństwa w firmach boryka się z deficytami w rozwiązaniach chroniących infrastrukturę. Bardzo często przed wdrożeniem tychże brakujących elementów powstrzymują ich z kolei braki personalne.

 

                                                       

 

Pocieszające jest to, że coraz częściej firmy i instytucje zdają sobie sprawę z wagi cyberbezpieczeństwa i z tego, co ewentualny atak może wyrządzić i na jakie finansowe czy wizerunkowe straty narazić przedsiębiorstwo. Oprócz naturalnie rosnącej świadomości zagrożeń wynika to niestety także stąd, że dana instytucja już miała podobne problemy w przeszłości. Na obecny stan rzeczy miało również wpływ wprowadzenie RODO i jego pokłosie. Klienci zdają sobie sprawę z wagi informacji, które codziennie przetwarzają, i wiedzą, co może grozić za zaniechania w tej materii.

Jak czytamy w broszurze „RODO dla przedsiębiorcy”, którą wydało Ministerstwo Cyfryzacji: „działaj tak, żebyś zawsze mógł wykazać, że oceniłeś ryzyko i świadomie wdrożyłeś zabezpieczenia minimalizujące to ryzyko.” To jedno zdanie doskonale oddaje esencję rozporządzenia. W odpowiedzi przedsiębiorstwa inwestują w rozwiązania mające ochronić sieć i jej użytkowników, ale również zlecają testy penetracyjne, które mają ocenić bieżący stan bezpieczeństwa systemów informatycznych. W przeciwieństwie do realnego ataku, testy tego typu polegają na kontrolowanym ataku ze strony pentestera przy pełnej zgodzie ze strony atakowanego. Taki test jest w stanie zobrazować klientowi, jakie ma braki w architekturze bezpieczeństwa, a także udowodnić wyższość zintegrowanej architektury bezpieczeństwa dopasowanej do sieci przedsiębiorstwa nad rozwiązaniem punktowym.

Ingram Micro, jako największy światowy dystrybutor IT, chcąc spełnić oczekiwania swoich klientów, utworzył w grudniu 2016 r. komórkę Cyber Security z siedzibą w Dubaju, zapewniającą niezbędną i profesjonalną pomoc partnerom biznesowym dystrybutora.  Zespół ten zatrudnia około 20 osób i świadczy usługi związane z cyberbezpieczeństwem za pomocą nowoczesnego SOC (Security Operation Center). Komórka składa się audytorów, pentesterów i trenerów o bardzo dużym doświadczeniu w obszarach takich jak: zarządzanie ryzykiem, ochrona przed cyberzagrożeniami, testy penetracyjne, zagadnienia związane z ochroną danych czy wdrażanie polityk bezpieczeństwa.

W portfolio Ingram Micro VSOC integratorzy znajdą dla swoich klientów szeroką gamę jednorazowych usług oceniających bieżącą architekturę, w tym: ocenę występujących podatności w środowisku klienta, testy penetracyjne, detekcję złośliwego oprogramowania czy zapobieganie wyciekom danych. Oddzielną kategorię stanowią usługi konsultacyjne związane m.in. z oceną ryzyka czy opracowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa dopasowanych do potrzeb klienta.

Ingram Micro Cyber Security jest również w stanie w pełni zarządzać usługami bezpieczeństwa wdrożonymi u klienta, oferując model SOC as a Service. Olbrzymią przewagę stanowi w tym przypadku bardzo konkurencyjna cena w porównaniu z ceną podobnych usług w wielu innych firmach. W połączeniu z doświadczeniem zespołu Ingram Micro, wzmacnia to pozycję rynkową samego dystrybutora, ale również jego partnerów, którzy mogą teraz zapewniać jeszcze lepsze wsparcie dla klientów końcowych.

                   

 

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na:

www.ingramflyhigher.com/pl/landing-pages/vsoc

lub skontaktuj się z działem Cisco Ingram Micro Polska:

plcisco@ingrammicro.com