Huta szkła Guardian w Częstochowie jest częścią amerykańskiego przedsiębiorstwa Guardian Industries. Firma produkuje szkło i produkty szklane. Zatrudnia ponad 19 tys. osób i prowadzi działalność w 20 krajach Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Azji, Afryki i na Bliskim Wschodzie. Zakład został wybudowany w latach 2001–2002 i jest jedną z najnowocześniejszych hut szkła na świecie. Guardian Industries wybrał tę lokalizację ze względu na potencjał rozwojowy, a przede wszystkim bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę. W 2002 r. została uruchomiona linia produkcji szkła typu float – bezbarwnego i płaskiego. We wrześniu 2003 r., w ramach drugiego etapu inwestycji, oddano do eksploatacji nowoczesną technologicznie linię do produkcji szkła powlekanego, bazującą na technice rozpylania magnetronowego (tzw. coater).

W Guardian Częstochowa priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników, zarówno własnych, jak i z firm zewnętrznych oraz gości. By ten cel osiągnąć, kierownictwo zakładu musi zadbać, aby osoby przebywające na jego terenie stosowały się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z narzędzi do tego wykorzystywanych jest szkolenie dla pracowników przy użyciu specjalnie przeznaczonych do tego celu kiosków multimedialnych.

Podstawowym i głównym celem wdrożenia tego rozwiązania była chęć sprawdzenia stanu wiedzy pracowników firm zewnętrznych po odbyciu szkolenia za pomocą egzaminu sprawdzającego. Drugim celem była optymalizacja czasu szkoleń – tłumaczy Monika Łapaj, specjalista ds. BHP w Hucie Guardian Częstochowa.

Wszystkie firmy, a zwłaszcza te z sektora przemysłowego, muszą spełniać rygorystyczne wymagania z zakresu BHP. Każdy pracownik musi być odpowiednio przeszkolony oraz używać specjalnego ubioru: okularów ochronnych, kamizelki odblaskowej, butów ochronnych oraz innych elementów stroju roboczego. Specyfika pracy w zakładach produkcyjnych wiąże się też z koniecznością przeprowadzania szkoleń i testów dla podwykonawców lub gości. Do tej pory w Hucie Guardian każda z tych osób otrzymywała listę zasad BHP w formie papierowej oraz test ich znajomości do wypełnienia. Na tej podstawie goście otrzymywali od koordynatorów jednorazowe karty uprawniające do wejścia na teren hali produkcyjnej.

Kierownictwo zakładu chciało odejść od testu w formie papierowej i zdecydowało się na bardziej efektywną formę multimedialną. Skutkiem tego był projekt automatyzacji całego procesu zapoznawania się z zasadami BHP, tak aby nie wymagał uczestnictwa specjalisty z tej dziedziny.

Obserwujemy u klientów generalną potrzebę wprowadzania rozwiązań cyfrowych w działach BHP. Bywając w wielu firmach z sektora produkcyjnego, sami niejednokrotnie musieliśmy przechodzić testy BHP w formie papierowej, nawet jeśli spotkanie dotyczyło wyłącznie spraw biznesowych. Ucyfrowienie takich szkoleń znacznie usprawnia ten proces – wyjaśnia Dawid Manuszak, Product Manager w Dziale Systemów Audiowizualnych Veracomp.