Jaki będzie rok 2017 dla waszej firmy i całego rynku IT? 

Mariusz Furmaniak, prezes, Pretor Rok 2016 mimo sporych nadziei był trudny, głównie z powodu ograniczenia liczby przetargów publicznych. Mimo że nie angażujemy się na rynku publicznym, też odczuwamy ten problem, bo z przetargów w różnych branżach żyje sporo naszych klientów. Spadły im przychody, więc mają mniejsze budżety na IT. Nic nie wskazuje na to, że sytuacja poprawi się w rozpoczynającym się roku. Nasi klienci nie są optymistami, co przekłada się na mniejszą skłonność do wydatków. Zanosi się więc na kolejny rok spadków na całym rynku. My liczymy na podobny wynik jak rok wcześniej.

Przemysław Kucharzewski, prezes, Indata Connect Przewidujemy, że obroty na rynku w 2017 r. będą podobne jak w 2016 r. Istotnym problemem dla wielu podmiotów będą zatory płatnicze. Spodziewamy się, że nowy rok będzie obfitować w przejęcia firm integratorskich, a także w upadłości i likwidację wielu przedsiębiorstw. Jednak z pewnością niektóre firmy odnotują wzrost sprzedaży.

Tomasz Laudy, prezes, Qumak W bieżącym roku spodziewamy się powrotu koniunktury na rynku zamówień publicznych, która przełoży się na większą liczbę przetargów. Poza tym już teraz widzimy ożywienie w obszarze infrastruktury wojskowej. W 2017 r. zainteresowanie tego typu projektami zapewne się utrzyma. Oczekujemy również dobrej koniunktury w sektorze automatyki budynkowej. Obiecująco zapowiadają się ponadto plany inwestycyjne w energetyce, szczególnie jeśli chodzi o tzw. smart grid i bilansowanie energii. Kolejną perspektywiczną branżą będzie sektor kolejowy.

Andrzej Podgórski, dyrektor, MultiPass Jestem optymistą co do tego roku. W branży systemów AV, w której się specjalizujemy, spodziewam się dużego wzrostu obrotów. W przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach państwowych jest dużo starszych instalacji, które są lub będą modernizowane. Nowe biurowce to także miejsce dla integratorów na wprowadzanie najnowszych technologii telekomunikacyjnych i multimedialnych.