Lekarze bardzo cenią swój czas. Wygra ten, kto dostarczy gotowe, skonfigurowane, działające rozwiązanie i będzie dostępny, gdy coś nie działa. Funkcjonowanie w stylu „panie doktorze, tutaj login i hasło, zaraz pokażę, jak wystawiać e-receptę” jest bardzo cenione w tym środowisku – zauważa Tadeusz Judycki.

Prywatne placówki, konkurując między sobą, poszukują rozwiązań usprawniających obsługę pacjentów, pracę lekarzy i personelu, jak również obniżających koszty. Są bardziej otwarte na innowacje i nowoczesne technologie, w tym tablety medyczne czy systemy do wideokonsultacji.

Duzi integratorzy odnotowują w ostatnich latach wyraźny wzrost zainteresowania rozwiązaniami z zakresu telemedycyny umożliwiającymi zdalny kontakt z pacjentem i diagnozę. Rosnącym popytem cieszą się też różne systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, co wskazuje na przyszłe zapotrzebowanie na usługi firm posiadających kompetencje w tym zakresie.

Warto podkreślić, że dla mniejszych integratorów sporą barierą utrudniającą bezpośrednią współpracę z dużymi jednostkami publicznymi ochrony zdrowia, jak szpitale i przychodnie, są zatory płatnicze, niestety będące standardem w tym sektorze. Nawet tzw. ustawa antyzatorowa, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., niewiele zmieni. Placówki ochrony zdrowia wyłączono z rygoru płatności wykonawcom w ciągu 30 dni, co narzuci pozostałym dłużnikom z sektora publicznego nowy akt prawny.

Najważniejsze obszary inwestycji

Infrastruktura o wysokiej wydajności, dostępności i niezawodności

Przestrzeń do przechowywania danych

Bezpieczeństwo IT, ochrona danych

Rozwiązania mobilne (urządzenia i aplikacje dla lekarzy oraz pacjentów).