Ivanti od lat specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu narzędzi do zarządzania infrastrukturą IT. Mogą one spełniać w firmie wiele zadań – od prowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania (z której raport dostarczany jest do narzędzi typu ITAM) przez zarządzanie licencjami i optymalizację ich wykorzystania (SAM) po wymuszanie dokonywania aktualizacji aplikacji oraz integrację z systemami typu ITSM. Każde z tych działań zapewnia szereg korzyści – do najważniejszych należy oszczędność czasu i wysiłku pracowników działu IT oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w firmie.

Kompleksowa opieka nad komputerami

Trzon oferty Ivanti w zakresie narzędzi umożliwiających zarządzanie infrastrukturą stanowi rozwiązanie Ivanti Endpoint Manager. Pakiet ten składa się z wielu modułów, które służą do skanowania i inwentaryzowania całego środowiska (sprzętu, wirtualnych maszyn i oprogramowania), instalacji aplikacji na stacjach roboczych, wdrażania systemów operacyjnych oraz monitorowania wykorzystania licencji. Narzędzie to może być używane na wielu platformach (m.in. Windows, Linux, Unix i Solaris), dzięki czemu klienci, których środowisko IT nie jest homogeniczne, mogą administrować nim za pomocą jednej konsoli. Bardzo ważnym modułem jest Privilege Management, zapewniający nadzór nad uprawnieniami i dostępem do poszczególnych zasobów w infrastrukturze.

Z kolei wbudowany moduł Software License Monitoring umożliwia kontrolowanie liczby uruchomień danej aplikacji przez każdego użytkownika oraz czasu jej użytkowania. Pomaga to w monitorowaniu stopnia wykorzystania posiadanych licencji. Jeżeli bowiem użytkownik nie sięgnie po nią przez określony czas, można ją automatycznie odinstalować i w ten sposób „odzyskać” licencję dla innego, np. nowo zatrudnionego pracownika. Zdarza się też, że liczba posiadanych licencji przekracza potrzeby firmy i z części można zrezygnować, zmniejszając tym samym wartość opłat za wsparcie lub aktualizacje, wnoszonych na rzecz producenta danego oprogramowania.

W przypadku gdy u klienta zainstalowane jest środowisko Active Directory, w którym odzwierciedlono strukturę firmy, Ivanti Endpoint Manager może wspierać proces przygotowywania stanowisk dla nowych pracowników. Po dopisaniu ich do odpowiedniej grupy w AD automatycznie na ich komputerze umieszczany jest odpowiedni obraz systemu operacyjnego z przydzielonymi mu aplikacjami. Natomiast jeśli pracownik zmieni stanowisko, a więc także grupę w Active Directory, odinstalowane zostanie niepotrzebne oprogramowanie, natomiast wgrane to, do którego powinien mieć dostęp.

Działanie Endpoint Managera jest wspierane przez pakiet Security Manager for Endpoint Manager. Zapewnia on precyzyjne definiowanie reguł dostępu oraz uprawnień poszczególnych użytkowników i administratorów, a jego funkcjonalność znacznie się zwiększa po połączeniu z narzędziem Identity Director do zarządzania tożsamością.

Obiektem tych wszystkich działań mogą być również komputery, które nie są na stałe podłączone do firmowej sieci, np. laptopy handlowców od czasu do czasu podłączających się do internetu i zdalnie korzystających z korporacyjnych zasobów. Wtedy za pośrednictwem modułu Cloud Services Appliance administrator jest w stanie wymusić na tych komputerach dokonanie stosownych aktualizacji lub wgranie nowych reguł polityki ochronnej.