Trzy pytania do…

Bogdana Lontkowskiego, dyrektora regionalnego Ivanti na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie

Dlaczego systematyczność i skrupulatność w zarządzaniu środowiskiem IT w przedsiębiorstwach jest tak ważna?

Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jest jednym z najbardziej rutynowych działań dla administratorów, a duża powtarzalność zadań powoduje, że łatwo o błąd ludzki – chociażby pominięcie wprowadzenia ważnego ustawienia konfiguracyjnego do jednego z dziesiątków lub setek identycznych urządzeń, co skutkuje powstaniem luki w bezpieczeństwie. W czasach, gdy cyberprzestępcy zbierają żniwo, praca ta wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Zadań jest naprawdę wiele: inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, obsługa systemów do administrowania zasobami, licencjami, instalowanie systemów operacyjnych i oprogramowania, dbanie o instalację aktualizacji. Aby były wykonane poprawnie, konieczne jest posiadanie wiedzy o zgromadzonych w przedsiębiorstwie zasobach IT, stosowanych regułach polityki bezpieczeństwa, jak również uprawnieniach przyznanych użytkownikom.

A do tego dochodzi przecież wieczny brak czasu…

Tak, wystarczy wyobrazić sobie konieczność zaktualizowania systemu operacyjnego lub aplikacji na tysiącu komputerów i późniejszą weryfikację poprawności przebiegu tego procesu… Dziś w wielu firmach odbywa się to ręcznie, co zabiera bardzo dużo czasu i praktycznie eliminuje pracowników działów IT na kilka dni. Bieżąca obsługa infrastruktury, która musi być zapewniona, wbrew zdrowemu rozsądkowi staje się ważniejsza niż np. jej zabezpieczanie czy rozwój.

W jak dużym stopniu można zautomatyzować procesy związane z bieżącą obsługą?

W wystarczającym, aby wyrównać proporcje między codziennymi, powtarzalnymi zadaniami a czynnościami, które zawsze były odkładane na później i w ten sposób zmniejszały poziom bezpieczeństwa. Za pomocą narzędzi dostępnych w portfolio firmy Ivanti możliwe jest stworzenie katalogu usług świadczonych w sposób automatyczny, np. wnioskowanie o udostępnienie licencji dla jakiejś aplikacji i jej automatyczna instalacja, przypisanie uprawnień użytkownikowi itd. Dzięki temu zespoły IT oszczędzają wiele czasu, nie tracąc przy tym kontroli nad całym środowiskiem. Gdy pracownicy firmy przyzwyczają się do tego modelu obsługi zadań związanych z informatyką, a administratorzy przekonają się, że procesy te rzeczywiście przebiegają automatycznie, bez konieczności ingerencji w nie, zmiana w komforcie pracy działu IT staje się bardzo zauważalna.