Zgodnie z danymi InfoSecurity (ISC) w samej tylko Europie Środkowej brakuje obecnie ok. 142 tys. specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Według raportu 2019 State of IT, przygotowanego przez Spiceworks, znajdują się oni na pierwszym miejscu listy potrzeb w niemal każdej firmie bez względu na jej wielkość. Ta sytuacja zmusza wiele przedsiębiorstw do korzystania z outsourcingu, czyli zarządzanych usług bezpieczeństwa (Managed Security Services). W tym obszarze oferta operatorów musi być ustandaryzowana i pokrywać się z ich głównymi produktami. Dla dostawcy łączy będą to najczęściej ochrona styku (UTM) i endpointów, a dla operatorów data center: separacja sieci, ochrona aplikacji, obrona przed utratą dostępu czy backup.

Jeśli przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom, na jakie wskazują liderzy branży, to są wśród nich: zagrożenia związane z wyciekiem danych przechowanych w chmurze oraz konieczność integracji różnych systemów w celu maksymalnej automatyzacji procesów dotyczących polityki bezpieczeństwa. Ze względu na różnorodność środowisk trudno jest stawić czoła tym wyzwaniom bez znajomości infrastruktury klienta i jego potrzeb.

Jak skutecznie zwiększać marżę?

  • Zbuduj swoje portfolio

Obecnie Fortinet Security Fabric to aż 28 wzajemnie zintegrowanych rodzin produktowych, które stanowią najlepszą ofertę rozwiązań bezpieczeństwa. Szczegóły pod adresem: veracomp.pl/fortinet

  • Zadbaj o swoje kompetencje

Dla wszystkich swoich partnerów handlowych Veracomp przygotował cykl warsztatów FortiPoC, podczas których każdy inżynier sieciowy może zdobyć kompetencje niezbędne do przygotowania profesjonalnych wdrożeń w środowisku klienta. Szczegółowe informacje: 40camp.pl/szkolenia

  • Postaw na integrację środowisk

Inżynierowie Veracompu zbudowali centrum kompetencyjne z myślą o integracji rozwiązań Fortinet Security Fabric zarówno wspólnie ze wskazanymi przez Fortinet partnerami technologicznymi, jak i rodzimymi dostawcami oprogramowania dziedzinowego. Tworzy to bogatą ścieżkę kompetencyjną, w której integrator przy pomocy dystrybutora będzie mógł opracować swoje usługi.

  • Korzystaj z HEZO Assistance

Veracomp oferuje wszystkim partnerom bogate portfolio usług, świadczonych przez certyfikowanych inżynierów Fortinet (NSE8) do dalszej odsprzedaży. Szczegóły dotyczące HEZO Assistance: hezo.com.pl

Wszelkie pytania integratorów, którzy chcą zostać partnerami Fortinetu, należy kierować na adres: fortipm@veracomp.pl

Obecnie coraz bardziej zauważalna jest grupa odbiorców, którzy nie mogą samodzielnie zbudować polityki bezpieczeństwa, a mają potrzebę objęcia nią dużych obszarów biznesowych. To właśnie wspieranie tych przedsiębiorstw, w szeroko pojętym doradztwie technologicznym wyraźnie zwiększa możliwość ofertowania usług utrzymaniowych związanych z cyberochroną. Należy pamiętać, że to usługi gwarantują największe zyski. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku portfolio integratora (możliwie wiele różnorodnych rozwiązań zabezpieczających, wspieranych przez wyspecjalizowanych dostawców), kompetencje własne oraz umiejętność budowania mechanizmów łączących różne środowiska (np. integracja użytkowników w środowisku Office 365 z zaporą sieciową i systemami do ochrony przed wyciekiem danych). Integracja systemów pod kątem bezpieczeństwa to dzisiaj kluczowy czynnik gwarantujący zyski, który pozwala firmom stawić czoła „samoobsługowym” produktom, oferowanym w modelu bezpośrednim.

Jak więc zacząć zarabiać na security? Odpowiedzi udziela Veracomp – największy dostawca rozwiązań marki Fortinet w Europie Środkowo-Wschodniej (patrz: ramka).


Autor jest kierownikiem zespołu Fortinet w Veracompie.