Badanie Itelli, zarządzającej przepływem informacji u klientów m.in. w zakresie przetwarzania oraz obsługi faktur sprzedaży i zakupu, dotyczyło popularności e-fakturowania w 16 krajach europejskich, w tym w Polsce. Ankieta została przeprowadzona wiosną bieżącego roku i objęła prawie 5 tys. osób podejmujących decyzje w firmach. Próba dla Polski liczyła 304 średnie przedsiębiorstwa.
Warto zauważyć, że autorzy ankiety posługują się szerszym pojęciem e-faktury niż obowiązujące w polskim prawie. Ich zdaniem fakturą elektroniczną jest bowiem zarówno wysłana w systemie EDI, jak i e-mailem, ale także faktura internetowa (czyli np. pobrana z serwera). Tymczasem w myśl polskich przepisów faktura wysłana e-mailem nie jest fakturą elektroniczną, lecz papierową, a w dodatku nie jest do końca jasne, czy wolno ją wysyłać pocztą elektroniczną, o ile nie jest opatrzona e-podpisem (o czym pisaliśmy w artykule „Nowocześnie, taniej, szybciej, pewniej”, opublikowanym w CRN Polska nr 13/2010). Natomiast w ogóle nie wolno umieszczać na serwerze faktur, które klienci mieliby pobierać samodzielnie (o czym pisaliśmy w artykule „Same sprzeczności”, opublikowanym w CRN Polska nr 15/2009).

POLSKA W OGONIE EUROPY

Z badania Itelli wynika, że ponad 10 proc. naszych firm wysyła e-faktury oraz przesyła faktury pocztą elektroniczną, ale ten wynik oznacza, że Polska znalazła się na ostatnim, 16. miejscu wśród badanych krajów. Najwięcej e-faktur oraz faktur e-mailem przesyłają przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii (niemal 90 proc.), Estonii (powyżej 80 proc.) oraz Danii (prawie 70 proc.). Według danych Itelli w Europie – głównie w Estonii, Wielkiej Brytanii oraz Austrii – dominuje wysyłanie tradycyjnych faktur e-mailem.

Przedsiębiorstwa wysyłające e-faktury
Przedsiębiorstwa wysyłające e-faktury
Najwięcej e-faktur wysyłają przedsiębiorstwa fińskie (prawie co czwartą) i brytyjskie (prawie co piątą). Z badania Itelli wynika, że e-faktury stosuje 2 proc. polskich firm (według GUS-u: 3 – 7 proc.). Poza tym wiele krajów w mniejszym lub większym stopniu korzysta z outsourcingu druku faktur (czyli zleca ich drukowanie firmie zewnętrznej). Przodują w tym Finlandia i Szwecja. Polska nieco lepiej (choć wciąż zajmuje ostatnie miejsce) wypada, jeśli chodzi o  liczbę firm odbierających e-faktury lub faktury przesłane e-mailem. Tak postępuje prawie jedna piąta naszych przedsiębiorstw. Pod tym względem w rankingu przodują republiki nadbałtyckie: Estonia (niecałe 95 proc.), Łotwa (niemal 90 proc.), Litwa (prawie 85 proc.). Faktury stricte elektroniczne odbiera aż jedna trzecia firm fińskich, jedna czwarta brytyjskich i prawie jedna piąta duńskich. Poczty elektronicznej do przesyłania faktur używają głównie przedsiębiorstwa z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii i Estonii. Skanują dokumenty na potrzeby e-procesów przede wszystkim firmy skandynawskie: norweskie, szwedzkie i fińskie. Prognozy Itelli dotyczące upowszechnienia stosowania e-faktur są raczej optymistyczne. Przez 2 – 3 lata bardzo szybko ma rosnąć liczba korzystających z nich firm fińskich, duńskich, szwedzkich i norweskich, a szybko – polskich, litewskich, łotewskich, estońskich i słowackich.