Zdaniem specjalisty

Konrad Olszewski, Collaboration Product Sales Specialist, Cisco

Wiele firm używa smartfonów jako podstawowego środka komunikacji, co często sprawdza się w małych przedsiębiorstwach. Wraz z ich rozwojem rośnie zapotrzebowanie na dodatkowe funkcje biznesowe, takie jak dystrybucja połączeń oraz contact center. Wtedy niezbędne jest wprowadzenie bardziej rozbudowanych platform komunikacyjnych. Na rynku rozwiązań do współpracy coraz większą rolę odgrywają produkty działające w chmurze, które umożliwiają m.in. łatwiejszą rozbudowę o kolejne numery. Dzięki nim początkowe koszty kapitałowe zastępują koszty subskrypcji np. w modelu miesięcznym.

Jakub Abramczyk, dyrektor ds. sprzedaży na Europę Wschodnią, Poly

Rozmawiając z naszymi polskimi partnerami, zauważamy, że jesteśmy dopiero na początku procesu integracji abonenckich central telefonicznych z systemami UC. Jednak w ostatnim czasie on zdecydowanie przyśpiesza. Z naszego raportu „Streamlined Video Conferencing Strategy Drives Business Results” wynika, że 74 proc. firm odnotowało w ostatnich dwóch latach wzrost częstotliwości korzystania z wideokonferencji. Przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że zamykanie się na dodatkowe kanały komunikacji z klientami bądź pracownikami jest złą strategią biznesową.

Rafał Lipka-Zanozik, Area Sales Manager, innovaphone

Rynek PBX w Polsce wydaje się dość stabilny. Z naszych obserwacji wynika, że wiele firm planuje przeznaczyć środki na wymianę posiadanych centralek abonenckich. Co ważne, dotyczy to różnych grup klientów – małych i dużych przedsiębiorstw. Jednym ze stymulatorów popytu jest rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania typu „collaboration”. Ale trzeba też zauważyć rosnącą konkurencję ze strony dostawców usług chmurowych. Firmy korzystają z poczty elektronicznej i czatów. Te dodatkowe kanały wzbogacają komunikację, ale na pewno nie wypierają połączeń głosowych.

Barbara Michalska, Microsoft 365 Business Group Lead, Microsoft

Z badań przeprowadzonych przez Forrester Consulting dla Microsoftu wynika, że możliwość zdalnej współpracy przynosi firmom konkretne profity, przede wszystkim finansowe. 260 ankietowanych przedsiębiorstw – dzięki możliwości zorganizowania spotkania i dopięcia kwestii biznesowych z dowolnego miejsca na świecie – zaoszczędziło łącznie prawie 7 mln dol.