Miniony rok fiskalny był dla naszego oddziału rekordowy pod względem wyników finansowych, ale to nie wszystko. Równie ważne jest, że chmura w Polsce to już rzeczywistość i użytkownicy sami z siebie zaczynają pytać o te rozwiązania – mówił Ronald Binkofski, szef warszawskiego biura koncernu. Jego zdaniem cloud stanowi odpowiedź na zgłaszaną przez przedsiębiorstwa potrzebę większej produktywności, która jest niezbędna do dalszego wzrostu polskiego wskaźnika PKB.

Z kolei Przemysław Szuder, odpowiedzialny za segment MŚP, podkreślał, że polski zespół Microsoftu „dopiero teraz czuje się pewnie, jeśli chodzi o realizację strategii cloud first”. W jego opinii nie trzeba już przekonywać partnerów do sprzedaży rozwiązań chmurowych. Pozostaje jedynie pytanie, jak to robić i jak na tym zarabiać.

– Oczekiwana przez nas transformacja na rynku już się dokonała, o czym świadczą doświadczenia naszych najlepszych klientów – mówił Szuder. – Po drodze popełniliśmy wiele błędów, ale przez cały czas byliśmy przekonani, że od chmury nie ma odwrotu. Teraz dysponujemy ponad setką centrów danych w 40 krajach i w samej tylko Polsce mamy już solidną bazę użytkowników.

Przedstawiciel Microsoftu zapewniał, że producent wciąż pozostaje firmą partnerską, ale przy założeniu, że zmienia się rynkowa rola integratorów. Jeśli chcą osiągać sukcesy, muszą się dostosować do nowej rzeczywistości i być w gronie liderów zmian.

– Jestem zdziwiony niskim poziomem wykorzystania naszych narzędzi chmurowych wśród partnerów. Zachęcam do korzystania z darmowych możliwości w ramach programu partnerskiego. Wtedy integratorzy będą mogli lepiej komunikować korzyści użytkownikom – zachęcał Przemysław Szuder.