Platforma szkoleń online z licencjonowania produktów Microsoft zawiera osiemnaście kursów o różnym stopniu trudności. Wszystkie materiały są w języku polskim. Są też dostępne online oraz do pobrania. Cykl szkoleń jest podzielony na trzy poziomy, wyróżniono też dwie ścieżki zdobywania wiedzy, w zależności od tego, czy partner specjalizuje się w obsłudze MSP czy dużych firm. Po ukończeniu szkoleń i zdaniu bezpłatnych egzaminów z danego poziomu partner otrzymuje imienny dyplom, potwierdzający zdobytą wiedzę. Osoby, które zdadzą wszystkie egzaminy, zdobywają tytuł Microsoft Licensing Specialist.

 

Najpierw podstawa

Szkolenia przygotowano tak, aby skorzystać z nich mogły zarówno osoby, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu licencjonowania, jak i te, które dopiero chcą poznać produkty Microsoft. Pierwsze szkolenie na poziomie podstawowym „Podstawy licencjonowania produktów” to krótki przegląd produktów. Oprócz systemów operacyjnych i oprogramowania klienckiego omawia m.in. zintegrowany pakiet produktów ForeFront, produkty do zarządzania infrastrukturą IT wchodzące w skład Microsoft System Center, a także oprogramowanie serwerowe. Drugie szkolenie „Podstawy licencjonowania” zawiera informacje o programach licencyjnych, modelach licencjonowania i pakietach Software Assurance oraz Software Asset Management.

 

Od ogółu do szczegółu

Pierwsze cztery szkolenia na poziomie średnio zaawansowanym przybliżają sposoby licencjonowania poszczególnych produktów Microsoftu, czyli Windows, Windows Server, Microsoft Office, serwerów infrastrukturalnych i aplikacyjnych oraz ForeFront i System Center. Omawiane są m.in. typy licencji i sposoby ich sprzedaży. Kolejne cztery szkolenia poziomu średniego dotyczą metod sprzedaży umów grupowych. Firmy, których klientami są przedsiębiorstwa z sektora MSP, dowiedzą się z nich szczegółowo jak sprzedawać umowy grupowe typu Open, Open Value. Firmy, których klientami są duże przedsiębiorstwa, nauczą się sprzedawać umowy grupowe Select, Select Plus, EA oraz ESA. W obu ścieżkach szkoleniowych omówione zostały też metody sprzedaży pakietu Software Assurance.