W słownikach „mikro” to element wskazujący na bardzo małe rozmiary lub bardzo małą skalę czegoś. Pojawienie się członu „mikro” powinno być więc dla nas bardzo jasną wskazówką. Problem polega na tym, że to, co dla jednej osoby jest małe, dla kogoś innego może być duże. Na przykład giganci branży internetowej i technologicznej budują obiekty zasilane mocą 50–100 megawatów. Dla nich centrum danych o mocy jednego megawata będzie małe, ale czy zasłuży na określenie „mikro”? Z pewnością nie.

Niektórzy posługują się określeniem „mikromodułowe” centra danych. Odnosi się ono najczęściej do centrów danych występujących w formie prefabrykowanych kontenerów lokowanych na środku pustyni lub w innym odległym miejscu. Jeszcze inni, mówiąc o mikrocentrach danych, mają na myśli małe centra funkcjonujące w budynkach biurowych. Wyglądają one jak tradycyjne data center, tyle że działają na mniejszą skalę.

Kiedy słyszymy o mikrocentrach danych, nie myślimy jedynie o ich fizycznej skali, lecz również ilości obsługiwanych urządzeń IT przy dostępnej liczbie kilowatów. Iloma kilowatami mocy dysponuje mikrocentrum danych? To oczywiście zależy od producenta. Niestety, nie istnieje żadna powszechnie przyjęta jednostka pomiarowa ani definicja mikrocentrum danych. A przynajmniej nie istniała do tej pory.

Schneider Electric zdefiniował mikrocentra danych jako „samodzielne bezpieczne środowisko komputerowe wyposażone w rozwiązania do magazynowania i przetwarzania danych oraz łączność sieciową, które są niezbędne do obsługi aplikacji klientów”. Mikrocentra danych są montowane i testowane w fabryce, a następnie wysyłane do klientów w formie pojedynczego kontenera zaopatrzonego we wszystkie niezbędne systemy zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa i zarządzania (DCIM).

Podsumowując, mikrocentra danych mogą mieć najróżniejszą formę, rozmiary i znajdować się zarówno w biurowcach, jak i kontenerach terenowych. Ich głównym zadaniem jest minimalizacja nakładów kapitałowych, redukcja śladu węglowego i zużycia energii oraz umożliwienie szybkiego wdrażania data center.

Paweł Wróbel

Senior Solution Data Center Architect, APC by Schneider Electric

W związku z rozwojem rynku mikrocentrów danych istnieje zapotrzebowanie na centra wyposażone w od 1 do 10 szaf serwerowych, czyli rozwiązania szybkie we wdrożeniu, a jednocześnie nadające się do wielu różnych zadań oraz zapewniające niewielkie opóźnienia i wysoką przepustowość łączy.

Kontakt do SE Customer Care: +48 801 171 500