Analizując sytuację finansową Polaków w 2012 roku, należy pamiętać, że tylko ostatnie kilka miesięcy upłynęło pod znakiem wyraźnego  spowolnienia gospodarczego. Pierwsze półrocze wyglądało zupełnie inaczej. Stąd przypuszczenie, że kryzys na pewno spowodował lawinowy wzrost zaległych zbowiązań Polaków, nie do końca ma odniesienie do całego ubiegłego roku.

 

–Spowolnienie gospodarcze odnotowane w ostatnich miesiącach 2012 r. jeszcze nie przełożyło się na wzrost zaległych płatności Polaków. Jeżeli sytuacja gospodarcza nie ulegnie poprawie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, to można oczekiwać, że zaległości będą rosły i będzie przybywać dłużników – mówi Mariusz Hildebrand, prezes zarządu BIG InfoMonitor SA.

 

 

Łączna kwota zaległych płatności Polaków w 2012 r. powiększyła się 3,9 mld zł, czyli 11 proc. Na koniec grudnia wyniosła 38,29 mld zł. W porównaniu do lat wcześniejszych dynamika wzrostu tej kwoty jest wyraźnie niższa. W latach 2010-11 roczny przyrost osiągał nawet 40 proc. Niestety liczba dłużników dynamicznie wzrasta – w ciągu ubiegłego roku zwiększyła się o 170 tys. osób. Ponad 2,26 mln Polaków nie radzi sobie z terminowym regulowanie zobowiązań.

Eksperci BIG InfoMonitor zwracają uwagę, że w minionym roku nieznacznie zwiększyło się średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika. Wzrost ten wyniósł 345 zł i obecnie przeciętne zaległości wynoszą 16 906 zł. Dla porównania w 2011 r. średnia zadłużenia wzrosła aż o 4 tys. zł.

– Regiony, których mieszkańcy zalegają na największe kwoty, to Śląsk i Mazowsze, mieszka tam również najwięcej dłużników. Są to stałe tendencje, notowane od wielu lat. W obu przypadkach taka sytuacja wynika z wielkości regionów i ich populacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę dłużników przypadającą na 1000 osób, najwięcej jest ich w woj. zachodniopomorskim – dodaje Marcin Ledworowski, wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor SA.

 

W 2012 r. zadłużenie wśród mieszkańców w tych regionach wzrosło  łącznie o 1,5 mld zł (13 proc.) i obecnie wynosi 13,1 mld zł. Na koniec ubiegłego roku zaległości największego dłużnika, czyli mieszkańca Mazowsza, wyniosły ponad 101 mln zł. A jego dług w ciągu roku zwiększył się o ponad 5 mln zł.

Pełna wersja raportu o zadłużeniach Polaków jest dostępna na stronie internetowej www.BIG.pl/InfoDlug.