Prowadzenie biznesu bazującego na subskrypcji nie jest niczym nowym. Model abonamentowy już od wielu lat z powodzeniem stosują firmy w branży telekomunikacyjnej i medialnej. Jednak w ostatnich czasach trend ten wyraźnie się nasilił. Doczekaliśmy się nawet terminu „ekonomia subskrypcji”, czyli masowego przechodzenia na model abonamentowy, najczęściej połączony z automatyzacją płatności. Do popularyzacji tego zjawiska w znacznym stopniu przyczynili się światowi giganci – Amazon, Netflix czy Spotify. Ale tą ścieżką podążają również firmy, które wcześniej nie były utożsamiane z tym modelem biznesowym. Ciekawym przykładem jest
Apple, które przez lata czerpało największe profity ze sprzedaży iPhone’ów, ale w bieżącym roku popyt na te kultowe już smartfony wyhamował. W odpowiedzi na ten trend producent z Cupertino wyraźnie zwiększył przychody w dziale usług. W IV kwartale tego roku fiskalnego sięgnęły 12,5 mld dol., co oznacza wzrost o 2 mld dol. rok do roku.
Z kolei Cisco w najnowszym raporcie kwartalnym poinformowało, że 71 proc. przychodów ze sprzedaży oprogramowania wygenerowali klienci opłacający abonament, podczas gdy rok wcześniej ten wskaźnik wynosił 59 proc. Natomiast HPE odnotowało w ujęciu rocznym 39-proc. wzrost sprzedaży oferty Green Lake opartej na modelu usługowym. Producent zapowiada, że do 2022 r. całe jego portfolio będzie oferowane w modelu subskrypcyjnym. Wtóruje temu Dell Technologies, które przedstawiło w połowie listopada usługowy model sprzedaży On Demand. Z raportu West Monroe Partners wynika, że przeciętny Amerykanin przeznacza na opłaty abonamentowe 237 dol. miesięcznie. Zasadne zaczyna być pytanie: czy podobnie będzie nad Wisłą?

Sprzedaż subskrypcyjna to ważna tendencja rynkowa, która na pewno będzie zyskiwała na znaczeniu. Niemniej warto zauważyć, że nie wszystkie trendy pochodzące z amerykańskiego rynku przyjmują się od razu w Polsce, chociażby ze względu na kwestie prawne. W szczególności dotyczy to sektora publicznego, który stanowi znaczną część rynku IT w Polsce – mówi Mariusz Kochański, członek zarządu
Veracompu.

Opinię tę potwierdzają w pewnym stopniu wyniki badań „Subskrypcje PL” przeprowadzonych przez fundację Digital Poland i firmę Straal. Polacy mają średnio po cztery zobowiązania abonamentowe, a najczęściej w ten sposób płacą za usługi telekomunikacyjne i telewizyjne (75 proc.). Z kolei stosunkowo rzadko subskrybują oprogramowanie (22 proc.), aplikacje i gry mobilne (18 proc.) i komputerowe (15 proc). Niemniej autorzy raportu twierdzą, że w nadchodzących latach nastąpi  rozkwit  modelu subskrypcyjnego w wielu obszarach gospodarki, głównie dzięki wzrostowi siły nabywczej młodszych konsumentów. Oczywiście preferencje indywidualnych użytkowników nie zawsze są tożsame z trendami występującymi na rynku biznesowym. W tym przypadku według danych Eurostatu, dotyczących adopcji usług chmury publicznej, jedynie 11,5 proc. rodzimych przedsiębiorstw deklaruje, że z nich korzysta, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi 26 proc.