Autorski projekt Elektro Eko obejmuje już zasięgiem blisko 250 polskich miast (powyżej 20 tys. mieszkańców) oraz 10 mln Polaków. Dotychczas przystąpiło do niego ponad 3,5 tys. placówek oświatowych. Specjaliści prognozują, że w ciągu najbliższych trzech lat program obejmie kolejne 15 mln mieszkańców naszego kraju. Ich zdaniem to projekt unikalny, bo łączy działania producentów rzeczywiście realizujących zasadę odpowiedzialności za środowisko naturalne i ich klientów, również tych przyszłych, dla których środowisko stanowi niezwykle istotną wartość.

Program jest realizowany w ścisłej kooperacji z gminami, którym ustawodawca stosunkowo niedawno rzucił wyzwanie w postaci „rewolucji śmieciowej”. Opracowana przez ElektroEko idea „miasta bez elektrośmieci” zapewnia bardzo owocną współpracę między użytkownikami sprzętu, producentami i samorządami.

– Jako największa organizacja odzysku czujemy odpowiedzialność za kształtowanie nawyków konsumenckich związanych z prawidłowym postępowaniem ze zużytym sprzętem. „Moje miasto bez elektrośmieci” to obecnie najsprawniejszy program zbierania elektrośmieci w Polsce – twierdzi Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElektroEko.

Prezes zapewnia przy tym, że projekt jest bardzo przyjazny dla mieszkańców, natomiast producentom ułatwia wywiązanie się z ich obowiązków nie tylko narzuconych przez ustawę, ale wynikających także ze społecznej odpowiedzialności biznesu.