QES – profesjonalna deduplikacja i replikacja w serwerach NAS

W wybranych modelach serwerów QNAP do zastosowań biznesowych zamiast systemu QTS można zainstalować bazujące na jądrze systemu FreeBSD oprogramowanie QES gwarantujące większą wydajność biznesową oraz ciągłość pracy. Nie ma ono niektórych funkcji systemu QTS, jednak w środowisku, w którym korzyści zapewniane przez QES mają znaczenie, nie są one potrzebne.

Jedną z kluczowych zalet systemu operacyjnego QES jest zaimplementowany w nim system plików ZFS, stosowany w najwyższej klasy systemach pamięci masowych dla dużych przedsiębiorstw. Zapewnia on integralność danych i możliwość korzystania z takich funkcji jak: deduplikacja, kompresja danych oraz bardzo duża liczba kopii migawkowych. Gwarancja spójności danych jest zapewniana dzięki weryfikacji prowadzonej na całej ścieżce, jaką przechodzą: począwszy od karty sieciowej przez kontroler macierzy do samego dysku. W ten sposób zapobiega się przypadkowemu nadpisaniu danych, błędom parzystości DMA oraz błędom w sterownikach kart sieciowych.

System ZFS dzięki funkcji RAID Scrub chroni również przed tzw. cichym uszkodzeniem danych. Oprogramowanie to służy do weryfikacji sum kontrolnych bloków danych, a w przypadku wykrycia nieścisłości naprawia błąd, wykorzystując informacje zgromadzone w strukturze RAID. Skanowanie znajdujących się w macierzy dysków, objętych funkcją RAID Scrub, wykonywane jest bez przerwy. To odróżnia opisywane rozwiązanie od stosowanego w mniejszych serwerach QNAP systemu QTS, w przypadku którego to użytkownik podejmuje decyzję, kiedy proces ten ma być przeprowadzony.

W serwerach z systemem QES zapewniono szerokie możliwości zabezpieczania danych z wykorzystaniem backupu i replikacji. Tryb SnapSync Realtime Remote Protection zapewnia synchroniczną replikację w czasie rzeczywistym na urządzenie zapasowe i błyskawiczne przełączanie w przypadku awarii urządzenia podstawowego. Podczas replikacji kopiowane są bloki, a nie pliki, co gwarantuje znacznie szybszy przebieg tego procesu.

 

Dystrybutorami rozwiązań QNAP w Polsce są:

AB, ABC Data, EPA Systemy oraz Konsorcjum FEN.

Kontakt dla partnerów:

Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP, gbielawski@qnap.com