Rosnące potrzeby użytkowników coraz bardziej unaoczniają wady tradycyjnej architektury sieci kampusowych. Stały się one nieefektywne, skomplikowane w zarządzaniu, a ich tradycyjna trójwarstwowa budowa (dostęp, agregacja, rdzeń) często wymusza zastosowanie urządzeń przeznaczonych do pracy tylko w danej warstwie. Bardzo ograniczona jest także elastyczność w zakresie geograficznej rozbudowy takiej sieci – operacja ta często wymaga znacznych nakładów finansowych.

Rozwiązanie tych problemów zapewnia zupełnie nowe podejście do sieci kampusowych, czyli Ruckus Campus Fabric. Fundamentem takiej sieci są wydajne niemodularne przełączniki FFF (Fixed Form Factor). Dzięki ich zastosowaniu wyeliminowano podział na tradycyjne warstwy w sieci kampusowej, tworząc ze wszystkich urządzeń sieciowych jedno urządzenie logiczne, tzw. distributed chassis.

Ruckus Campus Fabric składa się z dwóch warstw. Pierwszą jest Control Bridge. To zbiór wydajnych niemodularnych przełączników 10/40/100 GbE tworzących szybki pierścień (tzw. ring) sieci kampusowej, który może być rozłożony geograficznie nawet do 10 km. Wszystkie urządzenia połączone w CB zapewniają zunifikowaną sieciową warstwę kontrolną, która w przypadku całej domeny Ruckus Campus Fabric działa jako centralny punkt zarządzania oraz przesyłania ruchu.

Drugą warstwą jest Port Extender, czyli zbiór przełączników typu PE na brzegu sieci, które zastąpiły tradycyjną warstwę dostępową w sieci kampusowej. Są w sposób bezpośredni lub pośredni podłączone do pierścienia Control Bridge. Przełączniki te są kontrolowane i zarządzane przez CB, co eliminuje konieczność ręcznego przygotowania i konfigurowania każdego z nich. Co ważne, cała domena przełączników połączonych w ramach Ruckus Campus Fabric jest zarządzana jako jedno urządzenie logiczne z poziomu pojedynczego elementu Control Bridge. Urządzenia CB oraz PE wykorzystują standardowy protokół 802.1BR do wzajemnej komunikacji kontrolnej.

Dzięki takiemu innowacyjnemu podejściu do tworzenia sieci kampusowych znika konieczność ponoszenia wysokich kosztów początkowych związanych z modularnymi przełącznikami w warstwie rdzenia i agregacji. Niższe są także koszty rozbudowy sieci o nowy węzeł agregujący. Taka rozbudowa nie wymaga drogich modularnych przełączników agregujących lecz sprowadza się do dołożenia przełączników o stałej budowie PE i wpięcia ich w pierścień przełączników CB – mówi Jakub Banasiak, System Engineer,  Ruckus Networks, an Arris company.

Główne zalety Ruckus Campus Fabric

– Proste wdrożenie i uruchomienie sieci kampusowej – rozwiązanie zastępuje wiele warstw urządzeń stosowanych w tradycyjnym modelu przez jedno urządzenie logiczne.

– Łatwe zarządzanie – cała sieć jest „widziana” i zarządzana jako pojedynczy element.

– Płaska struktura sieci ułatwia uruchamianie nowych aplikacji i usług.

– Wysoki poziom dostępności i uproszczony roaming.

– Efektywna kosztowo rozbudowa sieci.

– Sieć zapewnia współpracę z innymi sieciami zbudowanymi w modelu tradycyjnym.

– Wspólna polityka licencyjna i funkcjonalności sieciowe przełączników Ruckus.

Więcej informacji:

Adam Bandura, Business Development Manager, Tech Data, adam.bandura@techdata.com