Najważniejszą kwestią dla Kancelarii Radców Prawnych było usprawnienie działania serwera firmowej poczty oraz zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do plików na serwerze podczas zdalnej pracy, co dałoby firmie większą mobilność. Równie ważne było usprawnienie usług sieciowych i zapewnienie użytkownikom współdzielenie plików. Kancelaria zdecydowała się na aktualizację obecnie używanego oprogramowania. Ze względu na dobre doświadczenia związane z oprogramowaniem Novell postanowiono o zakupie pakietu NOWS (Novell Open Workgroup Suite) i wdrożeniu kilku jego elementów. Dobry stosunek jakości do ceny oraz możliwość łatwej aktualizacji dotychczas stosowanych rozwiązań dodatkowo przemawiały za tym wyborem.

 

Czym jest NOWS?

– Pakiet NOWS to najlepszy zestaw oprogramowania pod względem funkcjonalności i ceny – twierdzi Kamil Krzywicki, Business Development Manager odpowiedzialny za rozwiązania SUSE i Novell w Veracompie. – Rozwiązania w nim zawarte można uruchomić na systemie SUSE Linux lub MS Windows Server. Ponadto oprogramowanie jest zgodne ze środowiskami wirtualnymi VMware, Hyper-V, XEN, KVM oraz różnymi bazami danych, np. MS SQL, Oracle, MySQL i Sybase.

Wdrożenie w pigułce

Klient: Kancelaria Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz, Warszawa (www.jip.pl)

Przedmiot wdrożenia: Pakiet NOWS – Novell Open Workgroup Suite (www.nows.pl)

Dystrybutor NOWS: Veracomp

Partner wdrożenia: Jama Tech (www.jama-tech.pl)

O Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz działa na rynku usług prawniczych od 1998 r. Współpracuje stale z kilkudziesięcioma podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi działalność w formie spółek prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek akcyjnych. Wśród klientów znajdują się podmioty z listy 500 największych przedsiębiorstw oraz wiodące firmy ubezpieczeniowe i brokerskie.