Tego zdania jest prawie 50 proc. osób, które zdecydowały się odpowiedzieć na pytanie o potencjał sprzedażowy produktów zaliczanych do kategorii inteligentnego domu. Kolejna grupa – ok. 30 proc. – nie jest tego aż tak pewna, ale nie wyklucza, że takie urządzenia znajdą nabywców wśród polskich klientów. Pozostali respondenci, a więc co piąty uczestnik sondy, są przeciwnego zdania.

Co innego jednak wierzyć, że sprzedaż rozwiązań dla smart home będzie rosnąć, a co innego widzieć w tym rynku możliwości rozwoju dla własnej firmy. Uczestnicy badania również pod tym względem podchodzą do tematu inteligentnych domów z dużym optymizmem – aż 40 proc. potwierdziło, że taki potencjał rzeczywiście dostrzega, a 25 proc. zamierza dopiero się o tym przekonać. Natomiast 35 proc. respondentów przynajmniej na razie z rynkiem smart home w ogóle nie wiąże swojej przyszłości.

Warto przypomnieć, że identyczne pytanie zadaliśmy w ankiecie CRN.pl około roku temu. Wychodzi na to, że obecnie respondenci wykazują minimalnie większy optymizm w podejściu do opisywanego rynku. Wiosną 2018 r. 37,5 proc. odpowiadających dostrzegało możliwości rozwoju na rynku smart home, 20 proc. wyraziło nadzieję, że takie możliwości będą, 42,5 proc. natomiast nie było w ogóle zainteresowanych sprzedażą inteligentnych rozwiązań konsumentom.

Okazuje się, że na grupę odbiorców produktów z kategorii smart home można spojrzeć nieco szerzej niż tylko w kontekście użytkowników domowych. Co prawda, sporo naszych respondentów (40 proc.) jest zdania, że klientami w zakresie smart home są po prostu właściciele domów i mieszkań, ale są i tacy, którzy uważają, że warto o tym rynku pomyśleć też na przykład w kontekście obsługi SOHO, a nawet małych i średnich firm, zarządców nieruchomości (np. spółdzielni mieszkaniowych) czy deweloperów. Świadczą o tym głosy 33 proc. uczestników ankiety, którzy widzą możliwość zarobienia na rozwiązaniach smart home, dzięki współpracy z klientami z innych segmentów rynku, nie tylko konsumenckiego.

Materiał przygotowano na podstawie wyników trzech ankiet zamieszczonych na CRN.pl. Wzięło w nich udział 66 respondentów.