Wykonywanie kopii zapasowych przez wiele lat kojarzyło się głównie z taśmowymi nośnikami. Jednak nieustannie spadające ceny przestrzeni dyskowej spowodowały, że napędy HDD systematycznie zaczęły wypierać taśmy. Miejscem docelowym dla kopii zapasowych mogą być bez żadnych problemów serwery NAS.

Większość producentów postarała się, aby ich urządzenia były certyfikowane do pracy z Backup Exec i znalazły się na listach wzajemnej kompatybilności – podkreśla Kamil Staśko, Product Manager Veritas w Veracompie.

Ważne jest także to, że dzięki backupowi na dyski możliwe jest skuteczniejsze wykorzystanie narzędzi do globalnej deduplikacji danych, które oferuje Backup Exec 15. W ten sposób łatwiej sprostać wyzwaniu, jakim jest rosnąca ilość przechowywanych informacji. Można także do minimum ograniczyć czas tworzenia kopii zapasowych i ilość miejsca na dysku, jaka jest potrzebna do ich przechowywania. Tym samym następuje zmniejszenie ruchu w sieci.

Backup Exec deduplikuje dane podczas wszystkich etapów tworzenia kopii zapasowych (z serwerów fizycznych i wirtualnych), przez co eliminuje konieczność zakupu dodatkowych systemów pamięci masowych i zarządzania nimi. Oszczędność miejsca na dyskach finalnie przekłada się także na redukcję kosztów obsługi całego systemu ochrony danych.

10 zalet Backup Exec 15

  1. Szybkość pracy w środowisku   fizycznym i wirtualnym

  2. Wydajna deduplikacja blokowa

  3. Łatwość obsługi

  4. Optymalna ochrona wirtualnych  maszyn

  5. Backup na każdy rodzaj nośnika

  6. Jeden produkt dla środowiska fizycznego i wirtualnego

  7. Szybkie wyszukiwanie i odzyskiwanie  danych

  8. Scentralizowane zarządzanie.

  9. Łatwość wdrożenia

10. Obsługa najnowszych wersji oprogramowania VMware