Zdaniem producenta

Maciej Kotowicz, Senior Channel Account Executive, Sophos

Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa sieci MŚP dają partnerom wyjątkową okazję do tego, by klient widział w nich zaufanego doradcę. Skuteczne zabezpieczenie zasobów firmy wymaga – poza umiejętnością zaprezentowania czy wdrożenia produktów – również znajomości specyfiki samego klienta, jego branży, najczęstszych zagrożeń, rodzaju i zakresu koniecznej ochrony urządzeń i danych. Właściwe zaadresowanie wyzwań w tym obszarze zazwyczaj skutkuje realizacją u klienta nie tylko projektu z bezpieczeństwa IT, lecz także innych, które integrator może zaoferować użytkownikowi.

Mateusz Pastewski, Cybersecurity Sales Manager, Cisco

Przyszłością są usługi cyberbezpieczeństwa w modelu subskrypcyjnym. Integrator może proponować klientowi, który nie posiada zasobów ani ludzi, by nie kupował na własność produktów, bo może je wynająć. Do nich partner może dodawać swoją usługę. Modeli działania może być wiele, od tych polegających na wdrożeniu u klienta rozwiązań rozliczanych w abonamencie, po bazujące na chmurze, do których partner będzie dokładać swoje usługi zarządzane. Cyberbezpieczeństwo zawsze było i jest branżą o wysokiej marży. Trzeba jednak zaznaczyć, że to bardzo trudny segment rynku, gdyż z każdym rokiem przybywa rozwiązań, a ataki są coraz bardziej złożone i wyrafinowane.

Tomasz Rot, dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią, Barracuda Networks

Bezpieczeństwo sieci to kompleksowy system, w którym każdy komponent ma do odegrania jakąś rolę: firewall, IPS, rozwiązania antywirusowe, przełączniki pozwalające na segmentację sieci, routery, a także obowiązujące w firmie procedury i nawyki pracowników. Cały system jest tylko tak bezpieczny jak jego najsłabsze ogniwo. Nawet najlepsze rozwiązania nie pomogą, jeżeli firewall ma źle skonfigurowaną politykę bezpieczeństwa, wyłączony moduł antywirusowy czy aktywne fabryczne hasło administratora. Zdarza się, że pracownicy logują się na konta z uprawnieniami administratora czy podłączają do komputerów obce pendrive’y poza wszelką kontrolą. Ogromną rolę mają tu do odegrania partnerzy, którzy powinni edukować klientów i sprzedawać im swoją wiedzę w postaci audytów bezpieczeństwa, pomocy w stworzeniu odpowiedniej polityki i kompleksowej opieki nad bezpieczeństwem klienta.