Postęp technologiczny sprawia, że administratorzy potrzebują narzędzi do zarządzania, które są tak samo nowoczesne jak sprzęt i aplikacje działające w ich centrach danych. A tradycyjne podejście do administrowania nimi  nie nadąża za dynamicznymi zmianami w środowisku IT, które jest zorientowane na wirtualizację i chmurę. Dlatego narzędzia nowej generacji zapewniają zarządzanie w czasie rzeczywistym, bazujące na informacjach uzyskiwanych z monitorowanej infrastruktury.

Oczywiście podstawowe zadanie infrastruktury wspomagającej centrum danych  polega na zapewnieniu serwerom, pamięci masowej i sprzętowi sieciowemu nieprzerwanego zasilania, chłodzenia, połączeń sieciowych i przestrzeni przy zachowaniu odpowiedniego poziomu nadmiarowości. Osiągnięcie celu nie jest łatwe z uwagi na to, że sprzęt IT i jego obciążenia podlegają częstym modyfikacjom zarówno w czasie, jak i miejscu. Z tego względu optymalne dopasowanie zasobów obiektu, jakim jest serwerownia, do zmieniających się potrzeb IT wymaga systemu do zarządzania infrastrukturą.

Konieczność wsparcia przez tego typu oprogramowanie do zarządzania wynika z faktu, że złożoność infrastruktury centrów danych okazuje się znacznie większa niż obiektów innego rodzaju, a tempo zachodzących tam zmian – znacznie szybsze. W połączeniu z krótkimi cyklami odświeżania systemów IT duże wyzwanie w zarządzaniu stanowi to, że coraz częściej jest ono definiowane programowo (obsługa wirtualnych serwerów, wirtualnych pamięci masowych i sieci). Zarządzania nie ułatwiają uwarunkowania zewnętrzne – regulacje prawne szczegółowo określają procesy oraz procedury, które powinny być odpowiednio udokumentowane i skrupulatnie monitorowane, zaś audyty weryfikują to.

Kolejne sprawa to wydatki na energię, które stanowią największą część kosztów użytkowania centrum danych. W dodatku cena prądu nie maleje, lecz rośnie. Wobec tego, aby osiągnąć efektywność energetyczną, w data center dąży się do zmniejszenia bezpiecznych marginesów pojemności i nadmiarowości. W takim środowisku, w którym nie ma wyraźnych „zapasów bezpieczeństwa” i dużego poziomu redundancji, system zarządzania infrastrukturą może zapobiegać przestojom, zwiększać jej odporność i reaktywność, zmniejszyć koszty operacyjne i dawać solidne podstawy do planowania pojemności centrum danych.

Michael Dell powiedział kiedyś, że „jeśli nie możemy czegoś zmierzyć, nie jesteśmy w stanie tym zarządzać”. W tym kontekście szczególnie ważne staje się monitorowanie wydajności, ponieważ wskaźniki wydajnościowe są podstawą oceny działania systemów. Wyzwanie związane z monitorowaniem centrum danych polega na tym, że istnieje bardzo wiele współzależnych komponentów, które można śledzić. Nie zawsze wiadomo, w jaki sposób poszczególne komponenty na siebie wpływają oraz jakie parametry są kluczowe dla działania centrum danych.