Wobec coraz większej potrzeby zachowania zgodności ze standardami bezpieczeństwa (RODO na horyzoncie…) i konieczności korzystania z usług zewnętrznych firm pełna kontrola użytkowników, którym przydzielono w systemie prawa administratorów, staje się jednym z priorytetów.

Zanim jednak klient zdecyduje się na skorzystanie z narzędzia PAM (Privileged Access Management), musi być świadomy bieżącego stanu zabezpieczeń swojej infrastruktury i wynikających z niego potrzeb. Bez wiedzy, kto ma dostęp do których zasobów w firmie, nie ma mowy o pełnej kontroli. Użytkownicy powinni mieć przyznane tylko prawa do systemów (przełączniki, routery, serwery Windows/Linux, aplikacje), które są uzasadnione wyznaczonymi im zadaniami.

Aby infrastruktura była w pełni chroniona, bezpieczny dostęp musi być jedynym z możliwych. Pozostawienie innych form zdalnego dostępu jest jak zamknięcie na klucz głównego wejścia i otwarcie na oścież tylnych drzwi.

Rozwiązania PAM ułatwiają realizację najlepszych praktyk w zarządzaniu dostępem uprzywilejowanym, ograniczając dostęp użytkowników tylko do tych systemów i zasobów, których potrzebują. Pracownicy logują się za pomocą lokalnych kont systemowych lub administracyjnych bez użycia haseł typu root. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem centralnego repozytorium, w którym hasła root są przechowywane i chronione, więc nie są one nigdy ujawniane użytkownikom. W rezultacie nie mogą oni ominąć rozwiązania PAM i zalogować się bezpośrednio do urządzenia bądź aplikacji.

Paweł Rybczyk

Business Developer CEE&Russia, WALLIX

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym stało się koniecznością w ochronie kluczowych systemów, danych i strategicznych zasobów. Klienci nie mogą już dłużej polegać wyłącznie na zabezpieczeniach instalowanych na brzegu swoich sieci. Zapewnienie bezpieczeństwa oznacza obecnie sprawowanie pełnej kontroli nad użytkownikami uprzywilejowanymi, dającej wgląd w ich działania i dostęp do różnych zasobów firmowych. WALLIX Bastion to najszybszy sposób na zachowanie zgodności ze standardami bezpieczeństwa i obronę przed zagrożeniami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.