Oprogramowanie PaperStream Capture 1.5 umożliwia przedsiębiorstwom projektowanie i precyzyjne dostrajanie procesu obiegu dokumentów (w tym w trybie wsadowym) na każdym etapie. Użytkownik ma dostęp do szczegółowych informacji o procedurze skanowania oraz do piktogramów określających profil, co ułatwia wybór pomiędzy trybem eksperckim, w którym są wyświetlane pełne i szczegółowe informacje, a trybem uproszczonym.

We wprowadzonym w nowej wersji oprogramowania „widoku przeglądania” wyświetlane są na jednym ekranie miniatury oraz podglądy dokumentów. Użytkownik może więc sprawdzać poprawność obrazów w trakcie skanowania, bez tracenia na to czasu po zakończeniu procesu. Preferowane parametry skanowania mogą być zapisywane jako profile sterownika PaperStream IP, a także wyświetlane, wybierane i edytowane za pomocą interfejsu PaperStream Capture, tj. bez potrzeby przechodzenia do innej aplikacji.

Kolejne interesujące funkcje to wyświetlanie aktualnie realizowanych zadań wsadowych (co zapewnia większą przejrzystość procesu) oraz zatwierdzanie wsadów na bieżąco. To ostatnie udogodnienie polega na tym, że po zeskanowaniu wsadu użytkownik może weryfikować dane, zmieniać zlecenia, gromadzić dokumenty w pliku zbiorczym, indeksować je oraz automatycznie zatwierdzać wsad celem przekazania do lokalnego lub odległego repozytorium bądź też zasilenia system obiegu dokumentów, aplikacji biznesowej czy systemu ECM. Możliwe jest także chwilowe wstrzymanie i wznowienie operacji.

Sterownik PaperStream IP odpowiednio przygotowuje dokumenty, które mają już postać cyfrową, w celu ich późniejszego przetwarzania w programie OCR, a następnie łączy się z powszechnymi aplikacjami do skanowania za pośrednictwem interfejsów takich jak TWAIN czy ISIS. Zapewnia przy tym automatyczne wygenerowanie najwyższej jakości obrazów dokumentów. Funkcja łączenia od przodu lub od tyłu usprawnia zestawianie stron. Dostępne są ponadto funkcje: automatycznego wykrywania koloru, automatycznego wyrównywania przekrzywienia, generowania plików z wieloma obrazami wielobarwnymi oraz kadrowania z nieregularnym kształtem. Możliwość automatycznego usuwania dziurkowania oraz rozdzielania wsadów na podstawie kodu ograniczają interwencję użytkownika do minimum.

Platforma oprogramowania Fujitsu PaperStream jest wspólna dla wszystkich profesjonalnych skanerów z serii fi. Oznacza to, że w przypadku zmiany wymagań biznesowych (np. dotyczących liczby, formatu czy obciążenia) można łatwo zainstalować inne skanery z serii fi bez konieczności modyfikacji procesów skanowania i wymiany oprogramowania. Ponadto możliwe jest wdrożenie standardowych procesów skanowania obejmujących wszystkie jednostki przedsiębiorstwa – od małego biura terenowego po centralną kancelarię – niezależnie od lokalnego obciążenia i wymaganych formatów.

Więcej informacji: www.alstor.pl

Karolina Trojanowska, marketing manager Alstor, k.trojanowska@alstor.com.pl