Firma, która wystartowała na początku bieżącego roku, zajmuje się szeroko rozumianymi systemami bezpieczeństwa danych i nastawia się na odbiorców z segmentu Enterprise. Oferowane przez Perceptus rozwiązania znajdują zastosowanie w takich branżach, jak sektor finansowy i ubezpieczeniowy oraz administracja publiczna. Jacek Starościc, prezes spółki, duże nadzieje wiąże z zabezpieczaniem cyfrowego przetwarzania danych związanych z ochroną zdrowia i sektorem energetyki, który musi zadbać o to, by dane pochodzące ze zdalnego odczytu liczników były bezpieczne.

 

Trzy filary bezpieczeństwa

Realizację swoich projektów firma opiera na trzech uzupełniających się aspektach ochrony. Pierwszy obejmuje praktycznie niemożliwą do złamania technologię szyfrowania danych, drugi związany jest z tożsamością chronioną przez cyfrowe certyfikaty, a trzeci zapewnia użytkownikom zaawansowane, ale proste w obsłudze narzędzia uwierzytelniania. Działając zgodnie z tymi założeniami, Perceptus nawiązał współpracę z trzema producentami, z których każdy specjalizuje się w jednym z wymienionych obszarów.

Niemieckie Utimaco to producent urządzeń Hardware Security Module, zapewniających ochronę poufnych danych, w tym certyfikatów i kluczy kryptograficznych. Urządzenia te służą do szyfrowania danych w procesach i transakcjach biznesowych, zabezpieczania dokumentów elektronicznych w urzędach i instytucjach czy zarządzania autoryzacją. Przy użyciu HSM można chronić dane także w środowiskach, do których nie ma bezpośredniego dostępu, jak zewnętrzne centra obliczeniowe. Najmniejsze próby nieautoryzowanej manipulacji przy HSM kończą się zniszczeniem poufnych danych, uniemożliwiając atakującemu dostęp do nich.