BEZPIECZEŃSTWO WWW I E-MAIL: Proofpoint Targerd Attack Protection

Rozwiązanie Proofpoint kontroluje treści internetowe i umożliwia użytkownikom korporacyjnym bezpieczny,  anonimowy dostęp do WWW oraz jednoczesną ochronę punktów końcowych i sieci korporacyjnej. Niedawno wprowadzony mechanizm sandboxingu zapewnia ulepszone funkcje wykrywania phishingu, z szybszym skanowaniem i krótszym czasem reakcji. Co ważne, Proofpoint Targeted Attack Protection może być zintegrowany również z usługą analizy i wykrywania malware’u Palo Alto Networks WildFire. Według resellerów stanowi to wyróżnik rozwiązania Proofpoint na rynku. Daje ono klientom bardziej skonsolidowany wgląd w to, co dzieje się w ich sieciach.

 

CHMURA HYBRYDOWA: Vmware Cloud on AWS

Niedawne wprowadzenie długiej listy opcji, nowej ceny na poziomie podstawowym, niestandardowych możliwości licencjonowania CPU i bezpieczeństwa aplikacji w ramach rozwiązania NSX, wyraźnie wzmocniło ofertę VMware Cloud on AWS. W rezultacie – jak twierdzą amerykańscy resellerzy – VMware Cloud on AWS daje teraz wiele nowych możliwości integratorom. Usługa ta, zapewniając wykorzystanie nabytych kompetencji z zakresu technologii VMware, pozwala na użycie posiadanej infrastruktury tego producenta i powiązanie jej z wieloma bardzo interesującymi funkcjami dostępnymi w chmurze AWS.

 

 

CHMURA PUBLICZNA: Microsoft Azure

Najważniejsze ulepszenia platformy chmurowej Microsoft Azure w bieżącym roku miały na celu m.in. ułatwienie klientom utrzymywania zgodności ze standardami. Wprowadzono zmiany w konfiguracji i udostępniono użytkownikom szablony do określania potrzeb w zakresie compliance oraz raportowania stanu ich realizacji. Zdaniem amerykańskich partnerów zachowanie zgodności z regulacjami ułatwia działanie w trybie „plug and play”. Kolejnym ważnym dodatkiem był Microsoft Windows Virtual Desktop, zmniejszający złożoność wirtualizacji pulpitów (dzięki nowym zwirtualizowanym funkcjom Windows i Office na platformie Azure). Jak twierdzą resellerzy, spotkało się  ono z bardzo dobrym przyjęciem ze strony klientów.