Od chaosu do struktury

Debatujący przyznali, że klienci mogą czuć się zdezorientowani, próbując zapanować nad przyrostem różnorodnych danych w swoich przedsiębiorstwach. Tym bardziej że przechowywanie części z nich podlega regulacjom prawnym. Ogromna więc rola doradcza integratorów, dystrybutorów i producentów, aby skutecznie pomagać w tym zakresie. Według specjalistów punktem wyjścia jest zrozumienie, jak zarządza się danymi i informacją w danej firmie, co wymaga dużego zaangażowania zarówno po stronie klienta, jak i integratora. Pomoże w tym analiza środowiska, która odpowie na pytanie, jakiego rodzaju dane i informacje ich użytkownik posiada w swoich systemach, a następnie stworzenie ich map, zaimplementowanie mechanizmów retencji i sposobów chronienia (muszą odpowiadać nie tylko potrzebom biznesowym organizacji, ale też warunkom prawnym). To wielowymiarowa praca koncepcyjna, w której mogą również pomóc producenci, służąc odpowiednimi rozwiązaniami do klasyfikacji danych i lokalizowania ich w systemach przedsiębiorstw, a ponadto własnym doświadczeniem w ich implementacji.

Podczas dyskusji nie mogło oczywiście zabraknąć wątku RODO. Podkreślano, że zmiana prawa czy zaostrzenie istniejących już przepisów nie skutkują od razu dużymi inwestycjami w odpowiednie rozwiązania IT. To często proces zakupowy rozłożony w czasie, w którym firmy informatyczne pełnią bardzo ważną rolę – pomagają klientom końcowym w dostosowaniu się do bardzo ogólnie sformułowanych przepisów. RODO zdaniem debatujących nie można traktować jako wytrychu do szybkiego zwiększenia sprzedaży – również profesjonalnych systemów archiwizacyjnych – tym bardziej, że mało która firma przyzna, iż nie jest na te przepisy gotowa. W przygotowaniu klienta do RODO, biorąc pod uwagę jego potrzeby związane z archiwizacją danych czy informacji, sprawdzi się metoda małych kroków, czyli zabezpieczenie zgodne z wymogami prawnymi na daną chwilę.

Integratorzy bacznie śledzący zmiany prawne zawsze będą o krok przed klientem pod względem tej specjalistycznej wiedzy, co pozwoli im na regularne proponowanie odpowiednich rozwiązań bez narażania go na jednorazowe duże nakłady finansowe. Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od backupu, który jest procesem stosunkowo prostym, a właściwie opanowaną już czynnością administracyjną, archiwizacja wymaga podejścia biznesowego. Procesów archiwizacyjnych nie da się dobrze wdrożyć bez odpowiedniego przygotowania klienta, audytu, który odpowie na pytanie, jakie de facto znaczenie mają różnego rodzaju gromadzone przez niego informacje.

Więcej informacji: http://www.backup.info.pl

Zdaniem specjalisty

  • Archiwum jest podstawą działania już teraz, a w niedalekiej przyszłości będzie koniecznościąPiotr Nogaś, Business Development Manager w HPE.
  • Do archiwizacji należy podchodzić rozsądnie, zrozumieć jej cel i realizować go, wykorzystując specjalistyczne rozwiązania, np. do archiwizacji poczty, baz danych. W procesie tym nie możemy się bać wykorzystania chmury, to jest nasza przyszłość Robert Lejnert, Bigdata IM&G Consultant w Micro Focus.
  • Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie danych w długiej perspektywie i o niskim koszcie ich składowaniaMarcin Kabaj, Regional Sales Manager w Quantum.
  • Archiwizacja to element procesu zarządzania danymi w firmie. Podstawą jest wgląd w to, co przetwarzamy. Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio zarchiwizować dane, zarządzać środowiskiem i być w zgodzie z przepisamiLeonid Venglinski, System Engineer w Veritas Technologies.
  • Polskie prawo jak najbardziej wskazuje, że archiwa trzeba mieć. Należy więc dokonać świadomego wyboru rozwiązań, które pozwalają organizacjom być zgodnymi z wymogami prawaKrystian Hofman, Business Development Manager w Arcserve.