Podczas zbierania informacji o trendach dotyczących wyposażenia firmowych sal konferencyjnych w rozwiązania IT/AV („Nowe serce meeting roomów”, CRN nr 1/2019) często spotykaliśmy się z opinią, że słabnie pozycja projektorów na rzecz profesjonalnych wyświetlaczy. Przyczyniło się do tego zaopatrzenie tych drugich w funkcje odpowiadające za współpracę grupową i wideokonferencje. Z czasem szerokoformatowe wyświetlacze mają się stać – o czym marzą ich producenci – centralnymi punktami w firmowych salach konferencyjnych, zarówno jako narzędzia do prezentowania treści (w sposób nowoczesny, czytaj: dynamiczny), jak też główne elementy systemu IoT do automatycznego zarządzania takimi miejscami.

Gdy w ankiecie zamieszczonej w lutym w portalu CRN.pl zapytaliśmy czytelników „Czy miejsce projektorów w firmowych meeting roomach zajmą profesjonalne wyświetlacze?”, okazało się, że opinie na ten temat są podzielone. 28 proc. respondentów wybrało odpowiedź „tak, i to już wkrótce”, a 36 proc. było zdania, że zamiana nastąpi, ale „będzie to dłuższy proces”. Niewiele mniej, bo 32 proc. respondentów, uważa, że odbiorcy będą potrzebować obu tych urządzeń, nawet w ramach tego samej firmy. Z kolei 4 proc. odpowiadających na ankietę stwierdziło, że w Polsce projektory będą zawsze przeważać.

Choć odbiorcy biurowi stanowią ważną część ogółu klientów zainteresowanych zakupem profesjonalnych monitorów, to jednak nie największą. Respondenci kolejnej ankiety wskazali użytkowników z sektora edukacyjnego jako tych, którzy obecnie najbardziej otwierają się na te produkty (tak odpowiedziało 19 proc. czytelników – wybór był jednokrotny). Na klientów z rynku biurowego wskazało natomiast 14,3 proc. Bardzo podobny wynik odnotowaliśmy w przypadku odbiorców z rynku HoReCa i projektowania inżynierskiego oraz graficznego (odpowiednio po 14 i 14,6 proc.). Głosy rozłożyły się także prawie równomiernie, jeśli chodzi o odbiorców z rynków security (wskazało na nich 10 proc. respondentów) i medycznego (9 proc.).

Materiał przygotowano na podstawie wyników trzech ankiet zamieszczonych na CRN.pl w lutym br. Wzięło w nich udział 57 respondentów.