Ideałem produkcji przemysłowej wedle koncepcji przemysłu 4.0 jest zindywidualizowana produkcja masowa. W praktyce oznacza to możliwość wytwarzania jak najmniejszych partii jednego wyrobu lub wręcz nawet pojedynczych jego sztuk o cechach ściśle dopasowanych do wymogów i oczekiwań odbiorcy. Ten sam przedmiot będzie mógł trafić na rynek w wielu różnych odmianach, teoretycznie w nieskończonej liczbie wersji odpowiadających na potrzeby konkretnego klienta.

Chodzi o to, by móc łatwo i szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku i w jego otoczeniu, dostosowywać na bieżąco wytwarzane produkty do zapotrzebowania ze strony kontrahentów oraz gustów i oczekiwań konsumentów, a także być stale w zgodzie ze zmieniającymi się wymogami prawa, np. pojawiającymi się nowymi certyfikatami. Z drugiej strony ważne jest też, by mieć przy tym możliwość dostosowywania na bieżąco parametrów produkcji do uwarunkowań ekonomicznych i materiałowych, takich jak cena i jakość dostępnych akurat na rynku surowców i półproduktów pozyskiwanych od różnych dostawców oferujących w danej chwili najlepsze warunki sprzedaży.

Podstawą zapewnienia takiej elastyczności procesu wytwórczego będzie stała wymiana danych między wszystkim elementami procesu produkcji. Instrukcje co do dalszego sposobu wytwarzania mają być zapisywane niemalże w każdej części podlegającej obróbce. To one, komunikując się z systemami do zarządzania funkcjonowaniem taśmy produkcyjnej, będą każdorazowo sterować działaniami konkretnych robotów. Dane zawarte w konkretnym elemencie będą w stanie spowodować przeprogramowanie automatu produkcyjnego, tak by 
dostosować sposób jego pracy do aktualnych wymagań.

Nie wiadomo, czy w takiej sytuacji będzie można jeszcze mówić w ogóle o taś-
mie produkcyjnej, skoro każda maszyna używana w procesie produkcyjnym będzie mogła w tym samym czasie wykonywać całkiem inne zadanie. Wiadomo za to, że zakładanego stanu docelowego nie uda się osiągnąć bez kompletnej automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych oraz biznesowych. Żeby zindywidualizowana produkcja masowa mogła być opłacalna, nie można tracić czasu na „ręczne” przestawianie linii produkcyjnej według stale zmieniających się parametrów. To musi być proces stałego, automatycznego reagowania na nowe, pojawiające się potrzeby i wymogi.

Warunkiem jego sprawnego funkcjonowania jest zapewnienie infrastruktury gwarantującej warunki do ciągłej wymiany i przetwarzania w czasie rzeczywistym olbrzymich ilości danych. Główne założenie koncepcji przemysłu 4.0 polega na integracji cyberfizycznej. Chodzi o ścisłe połączenie realnego, fizycznego świata produkcji i wirtualnego, cyfrowego świata zarządzania, sterowania i komunikacji. Fabryka 4.0 ma bazować na całkowitej integracji przez sieć komputerową wszelakich maszyn, urządzeń, systemów informatycznych i procesów biznesowych związanych z produkcją. Wszystko po to, by zapewnić jak najlepsze możliwości osiągnięcia jak największej elastyczności wytwarzania przy zachowaniu jak największej jego optymalizacji biznesowej.