Grzegorz Pałczyński nie miał spokojnego roku. Sprawa zamówienia na sprzęt komputerowy dla Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, która miała zamknąć się w kilka dni, przerodziła się w wielomiesięczny spór. Konflikt wprawdzie zakończył się ugodą, jednak gdyby nie determinacja warszawskiego integratora, finał mógłby być dla niego znacznie mniej pomyślny. Spór ten pokazuje, w jak trudnej sytuacji stoi wykonawca w zderzeniu z zamawiającym w sektorze publicznym.

Sprawa zaczęła się w grudniu 2018 r., gdy Państwowy Instytut Sztuki Filmowej podpisał umowę z Primar IT (wówczas firma nosiła nazwę Primar Information Technology Grzegorz Pałczyński) na dostawę serwerów i sprzętu komputerowego wraz z gwarancją oraz serwisem. Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 252,6 tys. zł brutto. Kontrakt w ramach zamówienia publicznego zawarto 18 grudnia 2018 r. Czasu na realizację, jak to w zamówieniach publicznych pod sam koniec roku, nie było wiele. Integrator, zgodnie z umową, musiał uwinąć się z dostawą do 27 grudnia 2018 r.

Jak się jednak okazało, części umowy (o wartości 106 tys. zł), wykonawca nie mógł zrealizować w wyznaczonym terminie. Chodziło o dostawę dwóch serwerów Della, które nie dotarły na czas z powodu opóźnień w produkcji, ze względu na brak jednego z komponentów.

Primar IT uprzedził PISF o problemie bez zwłoki, bo 19 grudnia 2018 r., a następnie przedstawił stosowne pismo od producenta, wyjaśniające przyczynę problemu. Zapewnił PISF, że podejmując się realizacji zamówienia spółka dokonała zamówienia na sprzęt zgodnie z terminem wymaganym przez dostawców i producenta – zostało złożone 4 grudnia 2018 r. (zaraz po ogłoszeniu przez PISF informacji z otwarcia ofert), po czym spółka uzyskała akceptację producenta i wstępny termin realizacji umowy na 18–20 grudnia 2018 r. Niestety, producent poinformował Primar IT o opóźnieniu tuż po zawarciu przez integratora umowy z PISF. Tym samym, jak przekonywał Grzegorz Pałczyński, jego firma nie ponosi winy za niezrealizowanie części zamówienia.

Przedsiębiorca zaproponował PISF uregulowanie należności za już dostarczony sprzęt, a rozliczenie serwerów Della na początku 2019 r., gdy staną się one dostępne. Zaoferował także, że na własny koszt: dostarczy w terminie umowy urządzenia zastępcze (serwery Della o zbliżonej konfiguracji) do czasu realizacji przesuniętej dostawy, oraz doda przedłużoną gwarancję i dyski o większej pojemności jako bonus wynagradzający niechcianą i niespodziewaną przez obie strony sytuację.