Zadowolenie klientów katalizatorem inwestycji w IoT

Już 29 proc. organizacji na świecie używa rozwiązań z dziedziny Internetu rzeczy, a kolejnych 14 proc. planuje je wdrożyć w 2016 r. – to wyniki ankiety Gartnera przeprowadzonej wśród specjalistów IT z 18 branż. Tym samym liczba firm, które zaadaptowały IoT, ma wzrosnąć o 50 proc.

W ocenie Gartnera rozwiązaniami z dziedziny Internetu rzeczy będą zainteresowane zwłaszcza „ciężkie” branże, jak dostawcy energii, wody, gazu, przemysł paliwowy oraz produkcja – 56 proc. przedsiębiorstw z tych sektorów powinno wdrożyć IoT w bieżącym roku. Jeśli chodzi o „lekkie” sektory, związane głównie z usługami, ten odsetek ma wynieść 36 proc.

Obecnie organizacje interesują się rozwiązaniami IoT głównie z myślą o poprawie efektywności działania, zmniejszeniu kosztów i lepszym wykorzystaniu zasobów (52 proc.). Szybko jednak zyskuje na znaczeniu zadowolenie klienta (wzrost z 18 do 34 proc. w ciągu roku). W ocenie analityków od 2016 r. będzie to czynnik decydujący o inwestycjach w rozwiązania z dziedziny Internetu rzeczy.

Rozwój IoT spowalnia brak wiedzy na temat związanych z nim korzyści dla firm (stąd warto je uświadamiać decydentom) oraz brak kompetencji i odpowiedniej kadry.