Trzy trendy, które zmienią firmy

Najważniejsze zjawiska, które zaraz po urządzeniach mobilnych przyspieszą zmiany w firmach, to: chmura obliczeniowa (49 proc.), Big Data (48 proc.) oraz sieci społecznościowe (29 proc.) – wynika z badania EMC przeprowadzonego wśród przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i korporacji w Polsce.  Jego autorzy podkreślają znaczenie analizy: blisko co trzeci badany (34 proc.) zadeklarował, że efektem dużej ilości i dostępności danych jest wyraźny wzrost możliwości realizacji celów biznesowych. Niewiele więcej respondentów (36 proc.) stwierdziło, że rozwiązania Big Data pomagają ustalić, jakie kroki powinna podjąć organizacja, aby zwiększyć swoją przewagę nad konkurencją. Główny problem dotyczący analizy danych jest niezależny od klientów i dostawców – otóż co trzeci polski menedżer uważa, że stanowią go złe przepisy, które ograniczają możliwość biznesowego wykorzystania gromadzonych informacji.

Źródło: EMC