Małe firmy są słabo chronione

Małe i średnie firmy w Polsce najczęściej stosują tylko podstawowe zabezpieczenia IT – 88 proc. z nich wybiera programy antywirusowe. Przy czym zwykle są to darmowe wersje ściągnięte z Internetu. Co druga firma (53 proc.) chroni swoje dane hasłami, które są ustalane i zarządzane przez odpowiedzialne za to osoby. Z kolei niecała połowa badanych (46 proc.) szyfruje pocztę e-mail. Co trzecia firma korzysta z backupu danych (35 proc.).

W większości firm (55 proc.) osobą odpowiedzialną za informatykę jest współpracownik zewnętrzny, tzw. freelancer. Reszta zatrudnia ludzi od IT na etacie. Wśród firm współpracujących z freelancerami, tylko 45 proc. podpisuje z nimi umowę zawierającą klauzulę poufności, co może mieć fatalne skutki dla ochrony firmowych danych.

Żródło: ICAN Research, badanie Orange Insights