Polskie MSP chcą chmury

 

Przedstawiciele 53 proc. firm MSP uczestniczących w badaniu Comarch Cloud zadeklarowali, że w przyszłości reprezentowane przez nich przedsiębiorstwa zamierzają w większym stopniu korzystać z aplikacji w modelu usługowym. Zdecydowana większość pytanych zgadza się z twierdzeniami, że chmura obliczeniowa to bardzo szybko rozwijająca się technologia (79 proc.), która zapewnia firmom elastyczne korzystanie z narzędzi informatycznych (76 proc.) oraz zwiększa możliwości działania i rozwoju firm (65 proc.). Prawie połowa uważa, że chmura obliczeniowa przyczynia się do osiągnięcia oszczędności finansowych (45 proc.).

Są też obawy – największe wiążą się z bezpieczeństwem danych firmowych (50 proc.) i ich poufnością (48 proc.). Z drugiej strony prawie połowa uważa, że przechowywanie zasobów na zewnętrznych serwerach jest bezpieczniejsze niż trzymanie wszystkiego na komputerach firmowych (47 proc.).

Respondenci pytani, czym kierują się przy wyborze dostawcy aplikacji w modelu cloud computingu, wymienili w większości cenę (68 proc.). Bardzo ważna jest również niezawodność świadczonych usług (60 proc.) oraz łatwość, intuicyjność obsługi aplikacji (55 proc.). Na kolejnym miejscu znalazło się bezpieczeństwo (50 proc.) i poziom obsługi klienta (43 proc. – w tym przypadku wskazywano na pomoc telefoniczną).

Badanie Comarch Cloud przeprowadzono we wrześniu br. Wzięło w nim udział 326 MSP z różnych branż.