Polska zagłębiem offshoringu

 

Według ABSL w ciągu ostatnich dwóch lat sektor usług biznesowych w Polsce przeżywa boom – zwiększył przychody o 50 proc., a zatrudnienie o 40 proc. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym, w których pracuje 128 tys. osób. Tylko w 2013 r. powstało 66 tego typu ośrodków. Największe zatrudnienie charakteryzuje zagraniczne ośrodki biznesowe obsługujące procesy informatyczne (29 proc.), na drugim miejscu są centra finansowo-rozliczeniowe (22 proc.).

ABSL ma optymistyczną prognozę dla sektora usług biznesowych w naszym kraju – otóż Polska nadal będzie postrzegana jako rynek, na którym warto inwestować, i to tutaj właśnie będą otwierały kolejne centra firmy zagraniczne.

Według „2014 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations” Polska plasuje się tuż za światowymi gigantami branży pod względem atrakcyjności inwestycji w centra usług – Kraków zajął 9 miejsce w rankingu. Przyczyną zainteresowania naszym krajem, jako coraz bardziej liczącym się centrum usług informatycznych, jest przede wszystkim wykształcenie i wiedza fachowców. Coraz większego znaczenia nabiera jednak współpraca firm z uczelniami, współdziałanie wewnątrz branży oraz wsparcie administracji lokalnej.

Źródło: ABSL, Hicron