Praca grupowa zmierza do chmury

Według badania Dimension Data – przeprowadzonego w 15 krajach – chmura jest kluczową platformą dla jednej trzeciej decydentów z firm (dyrektorów IT, dyrektorów operacyjnych i menedżerów z działów biznesowych w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1 tys. pracowników). W przypadku 51 proc. przedsiębiorstw przenosiny do chmury to najważniejsze działanie w ramach strategii związanej z pracą grupową, ale obecnie mniej niż 25 proc. firm korzysta z hostowanych usług – chodzi o komunikację głosową i wideo w czasie rzeczywistym, komunikatory tekstowe, współużytkowanie plików, zarządzanie projektami i sieć społecznościową. Przeciętnie 75 proc. z nich ma lokalnie (on-premise) wdrożone aplikacje. Barierą utrudniającą przejście do chmury są w ocenie analityków dotychczasowe przyzwyczajenia działów IT.

Specjaliści przewidują, że będzie się zwiększać zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe typu collaboaration. Powodów jest kilka, a do najważniejszych należy strategia wprowadzania usług w chmurze obejmujących całą działalność firmy, a także koszty operacyjne zastępujące w organizacjach koszty inwestycyjne. Ponadto respondenci wskazują, że aplikacjami w chmurze można łatwiej administrować i prościej je aktualizować.

Źródło: Dimension Data