Priorytety dyrektorów IT

IDC na zlecenie Oracle’a zapytał 200 dyrektorów IT i 180 szefów dużych przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej o priorytety strategii związanej z IT. Okazało się, że decydenci coraz większy nacisk kładą na optymalizację procesów, analitykę i mobilność. Otóż 38 proc. przedsiębiorstw w celu usprawnienia funkcjonowania firmy inwestuje w oprogramowanie analityczne klasy BI oraz BA. Około 30 proc. dyrektorów IT stwierdziło, że inwestycje wiążące się z mobilnością to w ich wydatkach jeden z najważniejszych priorytetów, a chmura jest uważana za główny czynnik sprzyjający uzyskaniu lepszej konkurencyjności – 32 proc. przedsiębiorstw już korzysta ze środowiska chmury prywatnej lub hybrydowej, zaś 16 proc. używa infrastruktury chmury publicznej lub aplikacji udostępnianych w chmurze tego typu.

Źródło: Oracle, IDC


Firmy preferują laserowe urządzenia A4